niedziela, 24 kwietnia 2016

Walne Zebranie 2016 - podsumowanie

Dnia 23 kwietnia br. w Domu Działkowca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Owoc Naszej Pracy” w Pszczynie. Na 358 członków PZD stawiło się 86 działkowców – co stanowiło niecałe 25% ogółu. Zebranie jak corocznie poprowadził Pan Andrzej Skoczyński. 

Zgodnie z porządkiem obrad Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności za 2015 rok, które obejmowało między innymi informacje o przeprowadzonych inwestycjach i odbytych imprezach oraz uzyskanych przychodach i wydatkach. Sprawozdanie przedstawiła również Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Następnie omówiony został plan pracy oraz preliminarz finansowy na rok bieżący. Główne założenia w planie pracy na rok 2016 to spis i plombowanie liczników mediów, rozbiórka lub remont szalet ogrodowych oraz wymiana drzwi w Domu Działkowca. Oprócz tego Zarząd będzie prowadził na bieżąco inne sprawy ogrodowe. 

Po omówieniu sprawozdań i planów przystąpiono do dyskusji nad nimi. Wiele emocji wzbudził temat kontenerów na odpady – ponieważ działkowcy nie zgodzili się na dodatkową opłatę „śmieciową” to kontenerów w tym roku nie będzie. Druga ważna kwestia to szalety ogrodowe – zdecydowania większość działkowców jest za ich rozebraniem. Przedyskutowano również nowy plan zagospodarowania dla miasta Pszczyna oraz nieterminowe rozliczanie się ze zużytych mediów.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania nad Uchwałami. Zostało podjętych 6 uchwał, m. in. o wysokości opłat ogrodowych na rok 2016. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji zebranie zakończono. 

Szczegółowe informacje na temat odbytego Walnego Zebrania, w tym sprawozdania i uchwały, będzie można w najbliższym czasie znaleźć na naszej stronie internetowej: rodpszczyna.blogspot.com.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz