poniedziałek, 24 października 2016

Pszczyński Budżet Obywatelski 2017 - WYNIKI

Niestety zaproponowany przez nas projekt pt. " Ścieżki ogrodu dla starszych i młodych" nie zostanie sfinansowany z budżetu miasta ze względu na słabe zainteresowanie - uzyskaliśmy 34 głosy, natomiast zwycięskie projekty uzyskały odpowiednio po 50 i 54 głosy.

Projekty ogólnogminne - wyniki
1. Remont cmentarza komunalnego - wykonanie nowych alejek, wymiana bramy i furtki oraz małej architektury, budowa oświetlenia głównej alei100 000 zł - 1268 głosów
Projekty lokalne - wyniki
Osiedle Stare Miasto:1. Wpisujemy się w historię Pszczyny - otwieramy bramy i serca dla jej mieszkańców. 150-lecie w klasztorku (50 000 zł) - 133 głosy2. Starszy kolega, starsza koleżanka - (5 500 zł) - 16 głosów3. Mobilne miasteczko ruchu drogowego (12 600 zł - dostosować budżet do kwoty 2 573,52 zł) - 7 głosów
Osiedle Kolonia Jasna:1. Rozwój stref aktywności rodzinnej na Osiedlu Kolonia Jasna, przy ul. Bratniej i ul. Księżycowej - etap II wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie osiedla (98 806,84 zł) - 197 głosów2. Oznakowanie ulic na Osiedlu Kolonia Jasna (3 500 zł) - 4 głosy
Osiedle Kępa:1. Remont nawierzchni chodnika w Parku Zamkowym w Pszczynie ok. 150 m (33 360 zł) - 60 głosów2. Remont wiaty przystanku autobusowego przy ulicy Żorskiej w Pszczynie - obok Pokazowej Zagrody Żubrów (10 700 zł) - 27 głosów
Osiedle Stara Wieś:1. Modernizacja pomieszczeń w Osiedlowym Centrum Kultury w Starej Wsi (93 457,05 zł) - 161 głosów2. Warsztaty wokalne dla chóru "Cantemus" z Pszczyny (3 000 zł) - 23 głosy3. Cykl Spotkań "Kultura z humorem" (10 000 zł) - 21 głosów
Osiedle Śródmieście:1. Remont chodnika przy ulicy Kościuszki - etap I (cześć parzysta) (65 856,24 zł) - 127 głosów 2. Bezpieczna przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Publicznym Gimnazjum nr 1 (68 000 zł - dostosować budżet do kwoty 2 488,51 zł) - 80 głosów
Osiedle Siedlice:1. Osiedlowe Centrum Kultury (34 300 zł) - 54 głosów2. Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie (42 300 zł) - 50 głosów3. Plac zabaw dla najmłodszych (35 000 zł - dostosować budżet do kwoty 4 296,31 zł) - 40 głosów
Osiedle Piastów:1. "Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji" - rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykonanie ogrodzenia - etap II (100 000 zł) - 105 głosów2. Wyposażenie Bilblioteki Publicznej Filli nr 6 w Pszczynie (5 785 zł) - 49 głosów
Osiedle Daszyńskiego1. Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Brzechwy (51 700 zł) - 40 głosów2. Projekt i budowa skoczni w dal przy PG 4 (35 000 zł - dostosować budżet do kwoty 24 031,46 zł) - 38 głosów
Osiedle Polne Domy1. Następny etap (II) korytowania i nawiezienia tłucznia na ulicy Kawalerzystów (55 559,31 zł) - 73 głosy
Osiedle Powstańców Śląskich1. Miasteczko Ruchu Drogowego na Osiedlu Powstańców Śląskich (88 322 zł)
Osiedle Piłsudskiego1. Utwardzenie (wyasfaltowanie) ulicy Tulipanów obok cmentarza - etap I (53 300 zł) - 123 głosów
Osiedle Podstarzyniec1. Wymiana nakładki asfaltowej na ulicy Zuchów (51 544 zł) - 238 głosów
Sołectwo Czarków1. Wesoła Szkoła - edukacja i zabawa to super sprawa: Planetarium, Pieczenie Chleba, Kreatywne Sfery Gier oraz Wymiana Trybun na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie (20 000 zł) - 89 głosów2. Budowa boiska do piłki nożnej plażowej - LKS Czarków (25 000 zł) - 35 głosów3. Remont nawierzchni obok Ośrodka Kultury w Czarkowie (30 700 zł) - 35 głosów
Sołectwo Piasek1. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku przy ulicy Katowickiej 63; Ośrodek Kultury Kantówka i Salka Środowiskowa przy OSP oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Słowackiego (101 633,67 zł) - 748 głosów
Sołectwo Brzeźce1. Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych kompleksu LKS Brzeźce (21 000 zł) - 248 głosów2. Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci w Brzeźcach, utwardzenie obejścia części parkingu przy Ośrodku Kultury i placu zabaw (56 000,00 zł - dostosować budżet do kwoty 35 338,91 zł) - 222 głosów
Sołectwo Poręba1. Wyposażenie boiska w zaplecze sanitarno-socjalne wraz z oświetleniem (54 329,62 zł) - 55 głosów
Sołectwo Jankowice1. Bezpieczne boisko (25 000 zł) - 49 głosów2. Atrakcyjne boisko szkolne (23 470 zł) - 42 głosy3. Zakup sprzętu do ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Jankowicach (15 000 zł) - 27 głosów4. Utwardzenie miejsc postojowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach (23 600 zł) - 27 głosów5. Doposażenie lokalu Biblioteki w Jankowicach (5 500 zł) - 8 głosów 
Sołectwo Studzienice 1. Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu sportowego LKS-u Studzienice (70 704,53 zł) - 162 głosów
Sołectwo Ćwiklice1. Wyrównanie utwardzonej drogi o nawierzchni tłuczniowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej (88 500 zł) - 250 głosów2. Integracja mieszkańców Ćwiklice - "W jedności siła" (89 413,44 zł - dostosować budżet do kwoty 913,44 zł) - 172 głosów
Sołectwo Rudołtowice 1. Monitoring wizyjny przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rudołtowicach (24 981 zł) - 55 głosów2. Modernizacja Sali Ośrodka Kultury w Rudołtowicach wraz z doposażeniem zaplecza kuchenno-magazynowego(30 234 zł) - 25 głosów
Sołectwa Łąka 1. Zagospodarowanie terenu wokół "Serca Wsi" w Łące - etap II (61 720,73 zł) - 51 głosów2. "Aktywnie po zdrowie" - korekcja wad postawy (9 000 zł) - 46 głosów3. Podniesienie jakości kulturalno-społecznej obiektu poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali wielofunkcyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące(15 000 zł) - 33 głosów4. "Śpiewaj i tańcz" - zajęcia rytmiczno-ruchowe w przedszkolu (8 000 zł) - 23 głosy
Sołectwo Wisła Wielka 1. "W zdrowym ciele zdrowy duch" - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Wisła Wielka (17 952 zł) - 70 głosów2. Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Wielka sań lodowych wraz z niezbędnym wyposażeniem do ratownictwa wodno-lodowego (10 506,36 zł) - 52 głosy3. Renowacja boiska sportowego LKS w Wiśle Wielkiej (12 800 zł) - 41 głosów4. Wyposażenie kuchni w Ośrodku Kultury W Wiśle Wielkiej w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej w urządzenia gastronomiczne (36 271,80 zł) - 36 głosów
Sołectwo Wisła Mała1. Dofinansowanie jednostki OSP Wisła Mała w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy (24 227,60 zł) - 101 głosów 2. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bobrów (43 500 zł - dostosować budżet do kwoty 35 619,51 zł) - 90 głosów
Sołectwo Studzionka 1. "Ogród doświadczeń i zabawy" dla Przedszkola Publicznego nr 14 (35 364,25 zł) - 151 głosów2. Budowa oświetlenia na ul. Adelajdy w Studzionce (30 000 zł) - 116 głosów3. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Sali Domu Kultury w Studzionce (25 000 zł - dostosować budżet do kwoty 13 193,26 zł) - 37 głosów

niedziela, 9 października 2016

Zamykamy dopływ wody!

Informujemy wszystkich działkowców że zamknięcie dopływu wody do działek na okres zimowy nastąpi w sobotę 22 października. Prosimy o zabezpieczenie na okres zimowy instalacji wodnej w swoich altanach oraz na użytkowanych przez siebie działkach. 
Przypominamy, że demontaż wodomierza i zdjęcie pomby może nastąpić tylko w obecności gospodarza (Dariusz Gwizdała, działka nr 101, tel. 509 924 204). 

poniedziałek, 3 października 2016

Stop spalaniu na działkach !

Sezon ogrodniczy dobiega końca. Trwa porządkowanie działek i ogrodu oraz ich przygotowywanie do zimy. Z tej okazji w ogrodach działkowych pojawił się znowu dobrze wszystkim znany problem związany z paleniem odpadów organicznych i komunalnych. Na niektórych działkach ma bowiem także miejsce niedopuszczalny proceder spalania śmieci, w wyniku którego do gleb, wód i powietrza przenikają rakotwórcze substancje. Problem ten dotyczy niestety wielu terenów ogrodów działkowych, zarówno tych podmiejskich, jak i tych zlokalizowanych blisko siedzib ludzkich. Do Krajowej Rady PZD co i rusz docierają skargi zarówno ze strony zatruwanych dymem mieszkańców, jak i samych działkowców, którym przeszkadzają uciążliwi sąsiedzi palący obcięte gałęzie i suche liście.

Także media dostrzegają problem zadymienia ROD i osiedli zlokalizowanych wokół nich. Oto niektóre przykłady tytułów z gazet z ostatnich dni: „Gryzący dym nad działkami”, „Straż Miejska bierze się za palących ogniska na działkach”, „Działkowcy się duszą, ich sąsiedzi też nie wytrzymują”, „Inspekcja Ochrony Środowiska na działkach”, „Toksyczny smog działkowy”, etc. Mieszkający obok ogrodów ludzie mają dość zatruwania środowiska trującymi i niebezpiecznymi kłębami dymu, które zagrażają ruchowi drogowemu, a przede wszystkim zdrowiu. Uciążliwa, sezonowa powtarzalność tego procederu przez działkowców sprawia, że tracą oni życzliwość ze strony własnej społeczności lokalnej, co w przyszłości może mieć daleko idące konsekwencje dla istnienia ogrodów w miastach.

Dlatego kolejny już raz apelujemy do działkowców i jednocześnie, przypominamy, że palenie obumarłych części roślin, gałęzi, a także wszelkich form staroci, elementów rozbiórki z altan jest na terenie ROD całkowicie zabronione.Prawne unormowania zakazu spalania na działkach

Niektórzy działkowcy pamiętają jeszcze § 136 nieobowiązującego już Regulaminu ROD, który stanowił, iż „dopuszcza się spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jeżeli to nie narusza odrębnych przepisów, w szczególności prawa miejscowego.” Tj. uchwał samorządów o zakazie spalania, jeżeli taki zakaz został uchwalony to ówczesny Regulamin ROD nie mógł być stosowany. Zgodnie z zasadą hierarchii aktów prawnych, która mówi, że przepis wyższego rzędu jest ważniejszy mocą od tego niższego, w tym konkretnym przypadku, od ówczesnego Regulaminu ROD. Dawniej, gdy w polskich miastach nie było jeszcze smogu spalanie obumarłych części roślin i gałęzi było dopuszczalne w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. Obecnie w nowej wersji Regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016r. mówi w § 68 w pkt. 5. o całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych. W świetle przepisów związkowych członkowi Związku zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw.

O zakazie spalania i jego konsekwencjach informują nas także Kodeksy: wykroczeń i cywilny, np. art. 82 § 1 pkt. 1 Kodeksu wykroczeń – zgodnie z nim, kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, które polegają na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon, materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Także Art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń – który mówi szeroko o zakłócaniu porządku w miejscu publicznym, co zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, jak wynika z lektury „Komentarza do Kodeksu Wykroczeń” zakłócenie porządku na działkach powoduje nie tylko hałas, krzyki, alarmy, etc., ale także inne występki, jak palenie liści, jak i innych odpadów roślinnych, w wyniku czego duszący dym utrudnia egzystencję.  Spójrzmy jeszcze na art. 144 Kodeksu cywilnego – który mówi, że właściciel lub dzierżawca nieruchomości, a taką jest działka z altaną winien powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, która jest następstwem dopuszczalnego przeznaczenia nieruchomości (przepis ten mówi o zakazie zadymiania posesji sąsiednich, gdyż nie są obszarem przemysłowym, a przeznaczeniem ROD jest uprawa i wypoczynek – przyp. M.B.). Również art. 191. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.”

Surowe kary za palenie

Spalania odpadów zakazuje także Ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a), na podstawie której samorządy podejmują uchwały antysmogowe. Strażnik miejski może upomnieć działkowca i wylegitymować go oraz ukarać mandatem w wysokości do 500 zł, a w przypadku nawracającego wykroczenia nawet grzywną w wysokości do 5000 zł. Działkowe ogniska mają to do siebie, że często spala się w nich także śmieci. A palenie śmieci, czyli starych ubrań, butów, folii, kartonów, czy plastikowych butelek jest zabronione ustawą i absolutnie nie wolno tego robić.

Co zatem zrobić z odpadami?

Większość opadłych liści to znakomity materiał na kompost. Najprostszym sposobem pozbycia się resztek roślinnych jest więc założenie kompostownika, który można później ponownie wykorzystać do nawożenia roślin. Każdy działkowiec ma obowiązek wyposażenia swojej działki w kompostownik. Jesienny czas sprzyja procesom gnicia roślin. Nie wszystkie odpady nadają się do kompostowania np. chore w wyniku grzybic i porażone przez mszyce i inne szkodniki resztki roślin, powinny być gromadzone w specjalnych pojemnikach i zabrane z ogrodu, jako odpady zielone. Szczegółowe informacje na temat kompostownika można znaleźć w bezpłatnej broszurze wydanej przez KR PZD, która dostępna jest w OZ i w Zarządach ROD, jak również na stronie pzd.pl w zakładce wydawnictwa – broszury: po kliknięciu w link: Jak wytwarzać i stosować kompost?

Przypominamy także, że Zarządy ROD powinny bezwzględnie egzekwować przepisy związkowe, ale również miejscowe w sprawach spalania w ogrodach działkowych.

Dla lepszego zobrazowania bardzo niebezpiecznych, zwłaszcza dla życia ludzkiego skutków, jakie niesie za sobą spalanie ww. odpadów polecamy artykuł, który dostępny jest na portalu pzd.pl: „Dioksyny – związki niebezpieczne dla środowiska i człowieka”, mgr inż. ochrony środowiska i leśnictwa Pana Jarosława Wołodkiewicza, instruktora etatowego w OZ Warmińsko-Mazurskim.

Marcin Budzyński