sobota, 23 kwietnia 2016

Aktualizacja danych

Zarząd ROD „Owoc Naszej Pracy” informuje, że zgodnie z § 81 regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu ROD na piśmie zmianę danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzję zarządu ROD związane z prawem do działki. W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.
W szczególności prosimy o aktualizację numerów telefonów - w nagłych przypadkach jest o najszybszy sposób komunikacji. 
Dane można przekazywać osobiście lub na konto pocztowe: rodpszczyna@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz