sobota, 30 kwietnia 2016

Sprawy porządkowe

SAMOCHODY NA TERENIE ROD
O konieczności otwarcia bram  powiadamy gospodarza dzień wcześniej. -- W czasie deszczów oraz po dużych opadach nie ma możliwości wjechania na teren ROD -- Po terenie ROD należy poruszać się z minimalną prędkością, z zachowaniem szczególnej uwagi na poruszających się pieszych. -- Po wjechaniu na teren ROD należy każdorazowo zamknąć bramę wjazdową. -- Otwierając/zmykając bramy należy każdorazowo podnosić metalowe podjazdy i blokady aby nie niszczyć alejek.

OGNISKA
Na terenie ROD obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ognisk. -- Zakaz ten nie dotyczy grillów. -- Odpady zielone należy kompostować. -- Nadmiar trawy, liści i gałęzi można oddać do kompostowni ( ulica Złote Łany w Jankowicach) lub wywieźć do specjalnych kontenerów rozlokowanych na terenie miasta Pszczyna.

AWARIE
Informujemy, że tylko we wtorki 9 - 12 i w czwartki 15 – 18 mogą nastąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej na wniosek działkowiczów (konieczność remontów, konserwacji). Wyjątkiem są sytuacje zagrażające życiu i mieniu. 

ZWIERZĘTA
Psy po terenie ROD poruszają się na smyczy. -- Należy sprzątać po swoim pupilu. -- Regulamin ROD zabrania stałego trzymania kotów i psów na działce.

BRAMY
Zarząd prosi wszystkich działkowców o zamykanie na klucz furtek wejściowych po zmroku. -- Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania przed bramami ogrodu. 

LICZNIKI MEDIÓW
O każdej awarii/niesprawności wodomierza lub licznika prądu należy natychmiast powiadomić gospodarza lub członka Zarządu -- Nie wolno bez poinformowania gospodarza lub członka Zarządu montować/demontować liczników samemu. -- Każdy licznik musi być sprawny i oplombowany. – Naruszenie powyższych zasad wiąże się z obciążeniem działkowca karą finansową.

ZAKUP I SPRZEDAŻ DZIAŁKI
Zmiana użytkownika działki następuje wyłącznie na podstawie umowy notarialnej. --Wzory niezbędnych dokumentów znajdują się na stronach PZD lub w biurze Zarządu.

PORZĄDEK
Do obowiązku działkowca należy dbanie o alejkę ogrodową przylegającą do działki. --Roślinność na danej działce nie może przekraczać jej granic. -- W szczególności dbajmy o drożność szlaków komunikacyjnych w ogrodzie: należy przycinać roślinność wychodzącą na alejki ogrodowe.

ALTANKA DZIAŁKOWA
Każda budowa/rozbudowa altany wymaga zgody Zarządu – Należy złożyć stosowne pismo wraz z wymiarami i usytuowaniem altany na działce. – Rozmiary budowanej altany muszą być zgodne z prawem obowiązującym w PZD.  – Naruszenie przepisów może się wiązać z koniecznością rozbiórki budowy.

DANE OSOBOWE
Każda działka powinna być wyposażona w numer działki w widocznym miejscu. – Do obowiązków działkowca należy aktualizacja danych osobowych, w szczególności miejsca zamieszkania. – Prosimy o podawanie nr telefonów i adresów e-mail w celu sprawnego kontaktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz