niedziela, 24 stycznia 2016

Nowa zakładka – Działkowcy pytają (Strona PZD)

Uwaga!!! Na oficjalnej stronie PZD pojawiła się nowa zakładka z często zadawanymi przez działkowców pytaniami  - zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi na niej informacjami.


W związku z ogromną ilością pytań dotyczących różnych zagadnień związanych zarówno z ustawą o ROD, regulaminem ROD, statutem PZD, jak i innymi problemami organizacyjnymi i prawnymi, które pojawiają się wśród użytkowników działek i Zarządów ROD, uruchomiliśmy nową podstronę zatytułowaną: „Działkowcy pytają”. Możną ją znaleźć rozwijając w górnym panelu menu zakładkę „Prawo”.

Jest to swego rodzaju baza wiedzy, w której znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Zostały one zadane zarówno drogą listową, mailową - poprzez formularz Kontakt, jak i w czasie odbywających się w KR PZD telefonicznych dyżurów prawnika.

Pytania wraz z odpowiedziami zostały podzielone na konkretne zagadnienia. Wśród nich znalazły się: członkostwo w PZD, przeniesienie prawa do działki, zagospodarowanie ROD i sprawy różne. W najbliższym czasie pojawią się także kolejne kategorie: opłaty, walne zebrania, zarząd ROD, likwidacje ROD, inwestycje i stan prawny gruntów w PZD. Taki podział tematyczny ma ułatwić użytkownikom wyszukiwanie odpowiedzi na konkretne pytania w danym obszarze tematycznym. Baza będzie uzupełniana na bieżąco o kolejne zagadnienia. Jej tworzeniem i opracowaniem zajmują się pracownicy Wydziału Prezydialnego oraz Wydziału Gospodarki Gruntami Krajowej Rady PZD. Będą oni udzielać Państwu odpowiedzi na kolejne pytania. Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, że na wiele problematycznych zagadnień udzieliliśmy już odpowiedzi - są one dostępne w zakładce Porady prawne. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią - możliwe jest, że wśród wielu opublikowanych tam tematów, będzie odpowiedź na Państwa pytanie.

Jeśli jednak w dalszym ciągu nie mogą Państwo odnaleźć odpowiedzi na nurtujące pytanie czy zagadnienie, zachęcamy do korzystania na stronie www.pzd.pl z formularza Kontakt. Można go znaleźć rozwijając w górnym panelu menu zakładkę „Kontakt – KR PZD”. Pytania można zadawać także drogą listowną (adres: Krajowa Rada PZD, ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa).

AH

Kilka ważniejszych pytań i odpowiedzi ze strony:

Od dwóch lat zalegam z opłatami wynikającymi z korzystania z działki w ROD. Czy w świetle art. 49 ustawy o ROD wystąpienie przeze mnie ze stowarzyszenia ogrodowego, będzie skutkowało umorzeniem tych należności?

Obowiązkiem działkowca wynikającym zarówno z umowy, na podstawie której nadane mu zostało prawo do działki, jak i z obowiązujących przepisów prawnych to uiszczanie opłat ogrodowych. Działkowcy zalegający z opłatami mają obowiązek uregulowania zaległości. Zobowiązanie będzie istniało mimo zrzeczenia się członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym. Wywoła tylko skutki na przyszłość – nie będzie musiał uiszczać składki członkowskiej. Natomiast zaleganie z opłatami może stanowić powód do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej i dochodzenia należnych opłat przed sądem.

Od kilku miesięcy zalegam z opłatami za energię elektryczną? Czy zarząd ROD może odciąć mi dostawy prądu?

Tak, opóźnienie z uiszczaniem opłaty z tytułu zużytej energii może stanowić podstawę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD. Długość takiego opóźnienia powinna jednak wynikać z uchwały walnego zebrania. Zarząd ROD zobowiązany jest również powiadomić działkowca o zamiarze odcięcia mu energii elektrycznej z tytułu nieopłacania należności za jej zużycie.

Czy umowa przeniesienia praw do działki musi być sporządzona przed notariuszem?

Umowa przeniesienia praw do działki nie musi być sporządzona przed notariuszem. Art. 41 ust. 1 ustawy o ROD jasno wskazuje, że umowa przeniesienia prawa do działki zawierana jest w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Notariusz jedynie poświadcza podpisy złożone pod umową, co w praktyce oznacza, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, aby mógł potwierdzić tożsamość osób składających podpisy.

Mam dwóch dorosłych synów i bardzo bym chciał przenieść na nich prawo do działki, czy mogę to zrobić?

Prawo do działki co do zasady może mieć tylko jedna osoba. Wyjątkiem są małżeństwa, gdzie oboje małżonkowie mogą mieć wspólne prawo do jednej działki. Jest to jedyny wyjątek. Nie można więc przenieść prawa do dzierżawy działkowej na dwie osoby, które nie są małżeństwem nawet, jeżeli są to osoby bliskie.

Chciałbym usunąć drzewo ozdobne rosnące na mojej działce. Czy muszę wystąpić o pozwolenie?

Nie jest już wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 35 cm w przypadku topoli, wierzby, kasztanowca, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. Jeżeli zaistnieje potrzeba usunięcia drzewa, którego obwód pnia jest większy, należy wtedy wystąpić o pozwolenie na jego usuniecie do właściwego organu administracji publicznej. Powinien to zrobić działkowiec, ponieważ to on jest właścicielem wszystkich nasadzeń znajdujących się na działce. Stanowi o tym art. 15 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Czy mogę rozpalać ognisko na działce w celu pieczenia kiełbasek?

Regulamin ROD w § 68 pkt 5 wprowadził całkowity zakaz spalania na trenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odpadów na działkach, jak również palenie ognisk rekreacyjnych powodowało zadymianie okolicy, dlatego w nowym regulaminie wprowadzono wyraźny zakaz spalania. W związku z tym na działkach w ROD nie można palić ognisk.

Moja działka jest położona przy bardzo szerokiej alei ogrodowej. Czy mogę posadzić na niej kwiaty?

Zdecydowanie nie. Osobie zainteresowanej uprawianiem działki w rodzinnym ogrodzie działkowym przydzielana jest w użytkowanie działka o określonej powierzchni i granicach zgodnych z planem zagospodarowania ogrodu. Każdy działkowiec ma prawo do zagospodarowywania wyłącznie przydzielonej mu w użytkowanie działki, a nie alei i dróg ogrodowych, do których nie ma żadnego tytułu.

Na mojej działce w ROD znajduje się altana o powierzchni zabudowy wynoszącej 40 m², która została wybudowana przez poprzedniego użytkownika działki. Jej konstrukcja uniemożliwia zmniejszenie powierzchni zabudowy bez jej całkowitego wyburzenia. Czy będę musiała zburzyć tę altanę, czy też mogę ją pozostawić na działce? Czy grożą mi jakieś konsekwencje, jeśli nie dostosuję altany do dopuszczalnych wymiarów?

Jeśli powierzchnia zabudowy altany wynosi 40 m2 jest konieczne jej zmniejszenie, a w przypadku braku możliwości zmniejszenia – należy ją wyburzyć. W świetle obowiązujących przepisów prawnych nie ma możliwości pozostawienia na działce altany większej niż zostało to określone w art. 57 ustawy o ROD oraz w ustawie z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zagadnienie budowy i rozbudowy  altan działkowych reguluje również regulamin ROD w §§ 44-46.

W przypadku, gdy działkowiec nie dostosuje się do wymogu zmniejszenia altany do dopuszczalnych wymiarów, działkowiec musi liczyć się z konsekwencjami:

a)     w przypadku powzięcia wiadomości, że na terenie działki w ROD istnieje ponadnormatywna altana zarząd ROD zobowiązany jest do jej zgłoszenia do nadzoru budowlanego. Ten obowiązek wynika z art. 13 ustawy o ROD. Naruszenie przepisów prawa dotyczących altany stwierdzone przez nadzór budowlany stanowi podstawę do rozwiązania umowy dzierżawy działkowej na drodze wypowiedzenia.

b)    działkowcowi, któremu zarząd ROD wypowiedział umowę dzierżawy działkowej, nie przysługuje wynagrodzenie za ponadwymiarową altanę, co wynika z art. 42. ust 1 ustawy o ROD.

c)     koniecznością zapłaty podatku wynikającego z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż  zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 zwalnia się od podatku położone na terenie ROD budynki nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan.


środa, 13 stycznia 2016

Regulaminy do odbioru

Informujemy, że otrzymaliśmy właśnie wydrukowane Regulaminy ROD obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Zapraszamy po ich odbiór wyłącznie w Domu Działkowca, w czasie dyżurów - na każdą działkę przypada po jednym egzemplarzu. Przypominamy, że broszura jest bezpłatna.

Wersja elektroniczna Regulaminu znajduje się na naszej stronie internetowej:

wtorek, 12 stycznia 2016

Nie odbieraj takich telefonów!

Kiedy o pierwszej lub drugiej w nocy otrzymujemy telefon, to od razu spodziewamy się najgorszego. Naturalne jest więc to, że widząc takie połączenie szybko odbieramy, albo oddzwaniamy. Za naszą troskę możemy jednak słono zapłacić, bo wykorzystają ją oszuści z... Afryki.

Telefon dzwoni wpół do drugiej w nocy. Człowiek widzi warszawski kierunkowy i martwi się, czy może dziecku przebywającemu na studiach w stolicy nic się nie stało. Oddzwania, a tam cisza, a po kilku sekundach sygnał rozłączenia - opowiada pan Kazimierz. - Dopiero wtedy oprzytomniałem i zobaczyłem, że numer jest jakiś za długi - dodaje.

Pan Kazimierz padł ofiarą oszusta, który naciągnął go na drogie zagraniczne połączenie. Informacje o tym procederze pojawiają się regularnie od przynajmniej trzech lat, co ciekawe bardzo często na początku nowego roku.

Połączenia są z numerów, które zaczynają się na +243, +221, +225. To nie Warszawa (kierunkowy 22), ani Płock (24), co wielu zakłada. Dzwonią do nas z Senegalu (+221), Wybrzeża Kości Słoniowej (+225), czy Demokratycznej Republiki Konga (+243).

Najczęściej połączenia takie przychodzą do nas w nocy, w porze kiedy większość z nas śpi. Rano się budzimy i widzimy jedno, a nawet dwa połączenia. Długość numeru początkowo nam ucieka i po prostu instynktownie oddzwaniamy.

Jak ostrzegał w swoim komunikacie Urząd Komunikacji Elektronicznej "zdarza się również, że celowo połączenia te są wydłużane - np. w słuchawce użytkownikowi symulowany jest sygnał rozłączenia i jeżeli użytkownik nie rozłączy połączenia w aparacie (nie naciśnie czerwonej słuchawki), połączenie trwa nadal, a co za tym idzie, operator nalicza dalej opłaty za to połączenie".

Jeśli oddzwonimy, to zapłacimy za to bardzo drogo. Koszt połączenia z afrykańskim krajem liczy się w dziesiątkach złotych za minutę. Zdarza się, że poszkodowani, którzy padli ofiarą tej sztuczki często dostawali potem rachunki kilkaset złotych wyższe niż normalnie.

Żeby ochronić się przed takim procederem mamy do wyboru tak naprawdę tylko dwa działania. Po pierwsze zanim do kogokolwiek oddzwonimy sprawdzić numer - wystarczy zwykłe wpisanie go do google’a. Po drugie możemy zablokować połączenia przychodzące z zagranicy. Niestety ani w prawie konsumenckim, ani w telekomunikacyjnym, nie przewidziano takich działań.Bogusław Dąbrowski

niedziela, 10 stycznia 2016

Remont alejek - podsumowanie


Zakończyliśmy remont alejek ogrodowych. Ponieważ rozszerzyliśmy zakres robót koszt remontu wyniósł więcej niż było początkowo zaplanowane, jednak dzięki temu udało się wyrównać powierzchnię większej ilości alejek. Bardzo dużo pracy w przebieg remontu, oprócz członków Zarządu, wniosło kilku działkowców za co serdecznie dziękujemy – bez Waszego wsparcia i zaangażowania nie udałoby się dokonać tego dzieła.


Firma budowlana zajęła się ułożeniem płyt ażurowych i równaniem powierzchni na alei Stokrotek i Wiśniowej, pomogła również w równaniu alei Tulipanów. Natomiast działkowcy zajęli się pozostałymi alejkami: rozwieźli zakupione kruszywo, uzupełnili nim dziury i kolejny oraz wyrównali nawierzchnię. Dodatkowo niektóre fragmenty wymagały poprawienia ułożenia starych płyt ażurowych: lata eksploatacji spowodowały ich nierówne osiadanie na skutek podmycia podłoża i ciężaru pojazdów jeżdżących po alejkach.

Wstępne rozliczenie kosztów prezentuje się następująco:
10209 zł – koszt robocizny (wraz z materiałem) firmy budowlanej
549,99 zł – wynajęcie koparki, do rozwożenia i równania materiału
1002,05 zł – koszt zakupu dodatkowego kruszywa
Około 600 zł – praca działkowców (jeszcze nie rozliczona, ponieważ część osób zrezygnowała z należnego im wynagrodzenia)

W sumie całkowity koszt remontu nie powinien przekroczyć 12 500 zł. Warto zaznaczyć że PZD przyznało nam dotację na remont w wysokości 3000 zł.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć z remontu:

środa, 6 stycznia 2016

Konkurs fotograficzny

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Owoc Naszej Pracy" w Pszczynie organizuje konkurs fotograficzny :
„Zima na działce”
Celem konkursu jest propagowanie piękna ogrodów działkowych także o tej porze roku. Mimo nieciekawej aury za oknem, ogrody działkowe wbrew pozorom nie zapadają w sen zimowy i nadal toczy się na nich życie, może już nie tak intensywnie jak latem. Konkurs ma zachęcić do częstych spacerów i odwiedzin naszych małych skrawków ziemi – ruch na świeżym powietrzu zdecydowanie poprawia stan naszego zdrowia. Jednocześnie nie pozwólmy aby nasze działki w tym okresie były martwe – bo to zachęta dla złodziei i wandali.
Konkurs trwa od 1 stycznia 2016 roku do 15 marca 2016 roku.
Uczestnikiem konkursu mogą być tylko Działkowcy ROD „Owoc Naszej Pracy” i ich najbliższa rodzina.
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Zdjęcia w wersji cyfrowej prosimy przysyłać na adres rodpszczyna@gmail.com, a prace tradycyjne wrzucać do skrzynki na listy przy Domu Działkowca. Prosimy o ich opisanie imieniem i nazwiskiem oraz numerem działki.
Najładniejsze zdjęcia trafią do galerii na naszej stronie internetowej, tablic ogłoszeń i kroniki ogrodowej.