niedziela, 29 listopada 2015

Remont alejek - cd

Przedstawiamy parę zdjęć z obecnego wyglądu alejek. Firma zewnętrzna zakończyła główne prace polegające na ułożeniu płyt ażurowych, natomiast na reszcie alejek uzupełniane i wyrównywane są koleiny materiałem z odzysku i zakupionym materiałem kamiennym. Prace nadal trwają dlatego prosimy o zrozumienie i cierpliwość.

sobota, 21 listopada 2015

"Zakup" działki w ROD

Ponieważ jest duże zainteresowanie "zakupem" działek w ROD "Owoc Naszej Pracy" chcemy w skrócie przedstawić proces jak zostać działkowcem. Na wstępie należy zaznaczyć, że słowo "zakup działki" jest stosowane w cudzysłowiu z bardzo ważnej przyczyny - działki w ROD nigdy nie były i nigdy nie staną się własnością działkowca. W naszym przypadku właścicielem terenu jest gmina Pszczyna, która wydała nam prawo użytkowania tego terenu. Nabywając działkę otrzymujemy zatem prawo do jej użytkowania, a nie kawałek gruntu na własność. Natomiast cena jaką płacimy "za działkę", również nie jest ceną gruntu, ale zwrotem kosztów jakie poniósł poprzedni użytkownik zagospodarowując ten teren - sadząc rośliny ozdobne i użytkowe, budując altanę czy inne elementy architektury ogrodowej.

1. Pierwszym etapem jest oczywiście znalezienie odpowiedniej działki. Wszystkie działki w naszym Ogrodzie są zagospodarowane i użytkowane - Zarząd zatem nie dysponuje żadną działką do oddania. Proces sprzedaży i kupna działki odbywa się więc wyłącznie na podstawie ustaleń między obecnym użytkownikiem działki a osobą chcącą się stać działkowcem. Oferty ze sprzedażą działek można znaleźć na tablicach ogłoszeń, w internecie, a także bardzo często informacje o chęci sprzedaży działki roznoszą się pocztą pantoflową. 

2. Gdy już znajdziemy wymarzoną działkę i wszystko zostało ustalone z obecnymi użytkownikami trzeba przystąpić do wykonania czynności formalnych.

3. Pierwszym i najważniejszym dokumentem jest umowa przeniesienia praw do działki. Umowę tę trzeba podpisać w obecności notariusza, gdyż poświadcza on na tej umowie tożsamość osób podpisujących. Należy pamiętać, że  w przypadku dwóch właścicieli działki, jest konieczność ich wspólnej obecności u notariusz. Podobne tyczy się nabywających - jeśli działkę nabywa małżeństwo obydwoje muszą stawić się u notariusza. I tutaj trzeba zaznaczyć jedną ważną rzecz - w świetle aktualnych przepisów prawo do działki może otrzymać tylko jedna osoba lub małżeństwo. Wszelkie inaczej spisane umowy nie zostaną zaakceptowane przez PZD. 


4. Gdy już mamy spisaną umowę notarialną i rozliczyliśmy się z poprzedni użytkownikami działki, należy zgłosić się z nią do Zarządu w terminach dyżuru. Oprócz umowy przynośmy również wypełniony wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki. Równocześnie, dobrowolnie , nowy użytkownik może złożyć deklarację członkowską Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Z deklaracją wiąże się jedynie 6 zł dodatkowej opłaty rocznie, a tylko osoby będące członkami Stowarzyszenia mają wpływ na decyzje podejmowane przez Zarząd i Walne Zebranie oraz ogólne funkcjonowanie ROD.5. Po złożeniu pełnej dokumentacji Zarząd na najbliższym swym posiedzeniu podejmuje stosowną uchwałę, w której zatwierdza umowę przeniesienia praw do działki. Nowi użytkownicy zostają powiadomieni o podjętej przez Zarząd uchwale. Ostatnią czynnością jest zrobienie opłat obowiązujących każdego nowego działkowca - 300 zł opłaty wpisowej i 400 zł opłaty inwestycyjnej na konto bankowe Ogrodu.

niedziela, 15 listopada 2015

Przypominamy o dyżurach Skarbnika


Zarząd ROD „Owoc Naszej Pracy” w Pszczynie przypomina działkowcom, że opłaty z tytuły zużytej energii elektrycznej i wody oraz zaległe składki będzie można uiszczać u Skarbnika ogrodu w Domu Działkowca w dniach 19 i 26 listopad, w godzinach od 16 do 18. Opłat ogrodowych za rok 2015 nie dokonało nadal 21 działkowców.

Zachęcamy również do bezpośredniego przelewania należności na konto bankowe:

69 8448 0004 0000 0055 2001 0002
Bank Spółdzielczy Pszczyna
ROD „Owoc Naszej Pracy”
ul. Ks. Bp. Bogedaina 26
43-200 Pszczyna

sobota, 14 listopada 2015

Wandalizm

W ostatnich tygodniach na terenie naszych działek można się spotkać z aktami wandalizmu - częściowo wyrządzonymi również przez samych działkowców. Jeśli ktoś wie kto jest sprawcą tych wykroczeń prosimy o kontakt z Zarządem.

TABLICA OGŁOSZEŃ
Gablota przy Domu Działkowca została zniszczona - ktoś rozbił środkową szybę. Nasi działkowicze uprzątnęli rozbite szkło i  zabezpieczyli dziurę tymczasowo dyktą. Zarząd postanowił, że wstawienie nowej szyby odbędzie się dopiero na wiosnę, teraz istnieje zbyt duża obawa, że incydent się powtórzy.

BOCZNA BRAMKA
Już drugi raz zamek w bramce od strony nastawni kolejowej został zepsuty - być może złodzieje usilnie próbują boczną furtką dostać się na teren ogrodów niezauważeni. Postanowiono, że zamek nie będzie na razie naprawiany - w związku z mniejszym ruchem na działkach w okresie zimowym furtka jest na stałe zamknięta, dodatkowo zabezpieczona łańcuchem z kłódka. W ten sposób choć trochę poprawi się bezpieczeństwo na działkach. Na wiosnę zamek zostanie naprawiony, a bramka z powrotem oddana do użytku.
ŚMIECI
Parę tygodni temu kontener na odpady zielone został usunięty, a teren posprzątany. Niestety ktoś, i to z działkowiczów, podrzucił worki z odpadami na teren wokół szalet, dodatkowo na pozostałe zrębki po cięciu gałęzi wysypywane są liście. Zdarzają się też przypadki ,że działkowicze podrzucają śmieci pod kontener przy Domu Działkowca. Bardzo prosimy o zaprzestanie tego procederu - o śmieci należy zadbać we własnym zakresie, a nie podrzucać innym! 
sobota, 7 listopada 2015

Remont alejek ogrodowych

Zarząd ROD „Owoc Naszej Pracy” zawiadamia działkowców o rozpoczęciu remontu alejek ogrodowych, uchwalonym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym. Planowany termin przebiegu prac to druga połowa listopada 2015 r. Główne prace będą prowadzone na alei Stokrotek i początku alei Wiśniowej.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się działkowców, chętnych do pracy przy remoncie, do prezes Katarzyny Szelest tel. 791 073 343 lub sekretarz Barbary Abrantowicz tel. 606 607 074 do czwartku, 12 listopada. W szczególności liczymy na osoby, które nie zapłaciły tzw. „Alejkowego”. Przewidywany zakres prac dla działkowców to rozplantowanie i uzupełnienie materiałem kamiennym dziur i kolein powstałych na terenie całego Ogrodu. Materiał ten zostanie następnie utwardzony specjalistycznym sprzętem budowlanym. Wstępny termin rozwiezienia materiału po Ogrodzie to poniedziałek, 16 listopada. Resztą remontu zajmie się wynajęta ekipa budowlana.

W związku z ostatnimi wydarzeniami bardzo są nam potrzebne osoby techniczne, znające się na „budowlance”, które pomogły by nam doglądać i kontrolować przebieg remontu. W przypadku braku chętnych do pomocy Zarząd będzie zmuszony do zatrudnienia osób z zewnątrz do wykonania pracy.

Z góry przepraszamy za utrudnienia w ruchu wynikłe z powodu rozpoczęcia remontu.

piątek, 6 listopada 2015

Ostatnie pożegnanie


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 listopada 2015 r. odszedł od nas w wieku 58 lat 

Ś. P.
KAZIMIERZ POCZKAJSKI

Działkowiec, Gospodarz i Wiceprezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Owoc Naszej Pracy" w Pszczynie.

Wyprowadzenie drogiego nam zmarłego odbędzie się w poniedziałek, 9 listopada 2015 r. o godz. 9.30 z kaplicy klasztornej, ul. Warowna 59 w Pszczynie.

Nabożeństwo Żałobne odprawione zostanie w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyż Św. w Pszczynie o godz. 10.00, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz Wszystkich Świętych.

Całej rodzinie składamy wyrazy współczucia.

czwartek, 5 listopada 2015

Spalanie na działkach surowo zabronione - artykuł PZD

Sezon jesienny wiąże się z przygotowywaniem działek do zimy. Przy tej okazji niektórzy działkowcy decydują się na pozbycie resztek roślin i odpadów poprzez spalenie ich. To zatem dobry czas, aby przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie na działkach jest surowo zabronione. Mówi o tym zarówno prawo krajowe, w tym miejscowe, jak i przepisy PZD.


Niestety media co chwilę donoszą o kolejnych przypadkach spalania w rodzinnych ogrodach działkowych. Sygnalizowała już to Nowa Trybuna Opolska i Tygodnik Dzierżoniowski, podkreślając niezadowolenie z tego faktu mieszkańców pobliskich osiedli, kierowców dróg przebiegających wzdłuż ogrodów, a także innych działkowców. Do mieszkańców Zamościa i działkowców apeluje także Urząd Zamościa za pośrednictwem serwisu eZamość.pl. O zakazie spalania pisze też „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, poznań.pl i tygodnik-krapkowicki.info. Jak widać temat spalania dotyczy wszystkich rejonów Polski.

Dlaczego nie należy spalać w ROD?

Problem spalania nie pojawia się jedynie w mediach. Skargi w tej sprawie od osób mieszkających w sąsiedztwie ROD wpływają także bezpośrednio do Krajowej Rady PZD. „Działkowcy ustawicznie spalają liście, są bezkarni, a do tego agresywni. Jestem po operacji krtani, mam malutkie dziecko. Kompletnie tego nie rozumiem. Kłęby dymu nas zabijają!” – można przeczytać w jednej z nich.

Działkowcy, ogrody i PZD wśród społeczeństwa i władz samorządowych cieszą się bardzo dobrą opinią. Niepotrzebne jest zatem niszczenie tego wizerunku poprzez spalanie na działkach. Media od razu wyłapują nawet pojedyncze takie przypadki. Psuje to opinię wszystkim działkowcom i Związkowi, a okoliczni mieszkańcy negatywnie się do nas ustosunkowują.

To bardzo ważne, aby działkowcy żyli w dobrych relacjach zarówno z władzami samorządowymi, jak i mieszkańcami swojej gminy. Te relacje bezpośrednio przekładają się bowiem na możliwości otrzymania dotacji przez ROD. Chodzi tu zarówno o dotacje celowe z art. 17 ustawy o ROD (czytaj więcej – komunikat KR PZD), jak również pochodzące z Budżetu Obywatelskiego, gdzie podczas głosowania wszystkich mieszkańców są wybierane projekty, które otrzymają środki na inwestycje.(czytaj więcej – Dziennik Trybuna: Inwestycje w ogrodach. Pieniądze na wyciagnięcie ręki)

W świetle prawa

Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a). Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD (§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać. (zobacz regulamin ROD)

Co więcej, zakaz spalania wiąże się także z dopiero co uchwaloną tzw. ustawą antysmogową, która ma na celu ograniczenie ilości szkodliwych substancji w powietrzu. (czytaj więcej – komunikat KR PZD)

Warszawa a spalanie

Władze samorządowe na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z uchwalonymi Programami Ochrony Powietrza wprowadziły kategoryczny zakaz spalania. W tej sprawie do Krajowej Rady PZD pismo przesłał zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów w Warszawie. Informuje w nim o zwiększonej aktywności działkowców w zakresie spalania wieczorową porą, co niesie ze sobą dodatkowe zagrożenie dla okolicznych mieszkańców ROD w postaci niedogaszonych palenisk. Jednocześnie przypomina, że resztki roślinne powinny być kompostowane bądź zbierane do specjalnych pojemników na odpady zielone (dotyczy odpadów nie nadających się do kompostowania) i odbierane przez firmę komunalną. (czytaj więcej - pełna treść pisma)

PZD radzi

Zakaz spalania podyktowany jest nie tylko dobrym sąsiedztwem i względami bezpieczeństwa, ale również ekologią. Spalanie ma szkodliwy wpływ na glebę. Ogień wyjaławia ją, a ponadto zabija zwierzęta i mikroorganizmy.

Dlatego Krajowa Rada PZD zachęca do zakładania własnych kompostowników. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w bezpłatnej broszurze wydanej przez KR PZD, która dostępna jest w OZ i w Zarządach ROD, jak również na stronie pzd.pl w zakładce wydawnictwa – broszury. (zobacz broszurę)

AD

Jesienne porządki - jesienne dylematy

Pytania zadawane przez działkowców co zrobić ze stertą liści, gałęzi i dużą ilością posezonowych odpadów z działki, są powodem do powracania do tego tematu. Użytkownicy działek uporczywie, corocznie zasilają ogrodowe pojemniki na śmieci zielonymi odpadami z działki przez co zupełnie niepotrzebnie drastycznie podrażają koszty wywozu śmieci z ogrodu.

Nieświadomość czy wygodnictwo , a może jedno i drugie są przyczyną pozbywania się cennego materiału, który powinien zasilać nasze kompostowniki, tym bardziej, że obowiązek posiadania kompostownika nakłada na nas regulamin ROD.

Kompost – czarne złoto działkowca – to hasło powinno przyświecać każdemu użytkownikowi działki ogrodowej. Pamiętajmy, że działki, to nie tylko miejsce, które umożliwia nam utrzymanie zdrowia w dobrej kondycji i dlatego sprzątamy działki na tzw. błysk, niczym jak w swoim mieszkaniu. Działki to także miejsce produkcji bardzo cennej w dzisiejszych czasach zdrowej, ekologicznej żywności, chociażby tylko w postaci rozmaitych odmian sałaty, rzodkiewki, rukoli, szczypioru, koperku, fasolki, które siejemy i zbieramy przez cały sezon wegetacyjny, aż do przymrozków. Nie pozbywajmy się bezmyślnie tego złota, które dała nam gleba przy naszym własnym nakładzie pracy.

Pamiętajmy, że każdy wyrzucony liść czy roślina, to jednocześnie zniszczona cząstka naszego zdrowia. To porównanie powinno nas przekonać, że nie ma nic cenniejszego nad nasze zdrowie.

Sterta opadłych liści i resztek z jednorocznych upraw warzyw i kwiatów powinna cieszyć a nie przerażać. Ta „wielka” ilość liści umieszczona jesienią w kompostowniku już wiosną zamieni się w niewielką ilość naturalnego nawozu. Wiemy również, że liście zabezpieczone przed „pracowitością wiatru” i pozostawione na zimę w zacisznym miejscu działki dadzą szansę na przezimowanie wielu pożytecznym dla działki organizmom.

Można by sądzić, że świadomość społeczna w zakresie eklogi jest wystarczająca. Skąd zatem te masy zielonych odpadów w pojemnikach na śmieci w wielu ogrodach? Ta sytuacja nie wróży nic dobrego, bowiem to nie kto inny jak działkowcy sami sobie podwyższają ,i to znacznie, koszty wywozu śmieci z ogrodów.

Nie powinniśmy w tej sprawie pozostawać obojętni. Wszyscy powinniśmy przestrzegać właściwego gospodarowania ogrodowymi odpadami, bo koszty wywozu śmieci obciążą wszystkich działkowców w równej mierze i tych, którzy prawidłowo zagospodarują odpady z działek, jak i tych którzy wypełniają nimi po brzegi pojemniki i kontenery.

Jedynie rozsądna gospodarka odpadami w ROD spowoduje, że staniemy się propagatorami ochrony przyrody a kompostowanie odpadów roślinnych przyniesie oszczędności oraz korzyści dla działkowców i dobry wizerunek dla stowarzyszenia ogrodowego PZD.


Jadwiga Kamińska

OZ Sudecki

poniedziałek, 2 listopada 2015

Kontener na odpady zielone

W dniu dzisiejszym kontener na odpady zielone został wywieziony, a teren wokół szalet uprzątnięty. Prosimy nie gromadzić w tym miejscu gałęzi, śmieci i odpadów. Nadal do zabrania dla chętnych pozostały zrębki i ściółka po cięciu gałęzi.

niedziela, 1 listopada 2015