czwartek, 26 maja 2016

Komunikat KR PZD w sprawie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku

Komunikat Prezydium Krajowej Rady

z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie
powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku

Ogrody działkowe pełnią wiele ważnych funkcji. Zaspakajają potrzeby wypoczynkowe, rekreacyjne działkowców i ich rodzin oraz potrzeby socjalne członków społeczności lokalnych. Dają m.in. możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także okazję do odpoczynku oraz innych form aktywności umysłowej i ruchowej. ROD mają nie tylko walor socjalny dając korzyści bezpośrednim użytkownikom działek. Podnoszą one również standardy ekologiczne otoczenia i są dobrodziejstwem dla całej społeczności, jako tereny zielone w miastach. Diagnoza potrzeb i oczekiwań względem ogrodów działkowych przeprowadzona przez Krajową Radę pokazała, że konieczne staje się jeszcze większe rozwinięcie niektórych funkcji prospołecznych, oświatowych i edukacyjnych, a co za tym idzie potrzebna jest modernizacja i unowocześnienie infrastruktury niektórych ogrodów.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom działkowców Krajowa Rada PZD przyjęła uchwałę nr 5/IV/2015 w sprawie programu „Unowocześnienie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku” oraz uchwałę nr 1/VI/2016 w sprawie „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Celem przyjętych uchwał było przede wszystkim podejmowanie działań, które zapewnią działkowcom wyższy standard przebywania na działach, a społeczności lokalnej korzystanie z uroków przyrody, jakie umożliwiają ogrody działkowe. Aby uchwały te mogły zostać w pełni zrealizowane w Związku potrzebna jest wiedza na temat ogólnego stanu zagospodarowania ROD i działek w Polsce. Zadbane ogrody działkowe stanowią bowiem najlepszą wizytówkę Związku i jego członków. Są również ważnym argumentem uzasadniającym potrzebę ich dalszego istnienia, ponieważ harmonijny wygląd ogrodu działkowego wpływa pozytywnie na wizerunek całej miejscowości, w której znajduje się ogród.
W Związku nie ma obecnie pełnej wiedzy na temat stanu zagospodarowania ROD i działek, ponieważ ostatni przegląd miał miejsce w 2008 r. W okręgach przeprowadzono jedynie badania, które nie oddały pełnego obrazu sytuacji w ogrodach w zakresie ich prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania pod kątem zgodności z celami i funkcjami ROD, ustawą o ROD, statutem PZD, regulaminem ROD i polityką Związku.

Biorąc powyższe pod uwagę Prezydium Krajowej Rady jednomyślnie stwierdziło, że takie informacje są bardzo potrzebne, dlatego postanowiło zobowiązać okręgi do przeprowadzenia przeglądów. W związku z tym na posiedzeniu w dniu 11 maja 2016 r. przyjęło uchwałę Nr 145/2016 w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”. Celem tego projektu ma być ocena prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania ROD i działek w całym kraju.

Zgodnie z powyższą uchwałą organizatorem przeglądów na terenie funkcjonowania danego okręgu ma być prezydium okręgowego zarządu. Jego prawidłowe przeprowadzenie będzie natomiast nadzorował dyrektor biura.

Dokonanie przeglądów we wszystkich ogrodach w Polsce będzie niezwykle trudnym i czasochłonnym zadaniem, wymagającym znajomości przepisów i dużego zaangażowania ze strony okręgów. Niemniej jednak jest to konieczne, ponieważ struktury Związku muszą posiadać pełną wiedzę na temat ogrodów i ich zagospodarowania, aby wychodzić naprzeciw potrzebom działkowców.

Aby sprawnie i skutecznie dokonać przeglądów ogrodów i działek prezydium OZ powoła odpowiednie komisje, w skład których wejdą co najmniej trzy osoby. Wskazane jest, aby jednym z członków każdej komisji był instruktor ogrodniczy, społeczny instruktor ogrodniczy lub inny pracownik merytoryczny. W związku z tym, że jest to bardzo duże przedsięwzięcie, które wymaga wiele wysiłku i pracy, w to zadanie należy włączyć również instruktorów społecznej służby instruktorskiej wszystkich szczebli. Zgodnie z § 64 regulaminu ROD biorą oni bowiem udział w przeglądach stanu zagospodarowania ROD i działek. W sytuacjach bardziej złożonych, np. w przypadku bardzo dużych ogrodów lub ogrodów, które borykają się z różnymi problemami wskazane jest, aby udział w przeglądach wzięli również członkowie okręgowego zarządu lub okręgowej komisji rewizyjnej.

Do 31 maja br. wszystkie prezydia OZ mają obowiązek przyjąć w formie uchwały własny projekt przeglądu zagospodarowania ROD i działek na swoim terenie. W przygotowanie i opracowanie jego założeń zostanie włączony instruktor ogrodniczy. Projekt ma określać program działania na terenie danego okręgu. Żeby wszystko mogło się odbywać w miarę sprawnie i szybko, to program ten powinien w szczególności zawierać wykaz ROD i terminy dokonania przeglądów oraz składy osobowe poszczególnych komisji. Członkowie komisji muszą dokładnie wiedzieć co, gdzie, kiedy, w jaki sposób mają sprawdzać i oceniać, dlatego okręgi przeprowadzą odpowiednie szkolenia dla wszystkich członków komisji w tym zakresie. Ich terminy i tematykę okręg powinien uwzględnić w programie przeglądów.

W związku z tym, że okręgi mają czas na przyjęcie własnej uchwały do końca maja, to od 1 czerwca zaczną się przeglądy w ogrodach. Członkowie komisji będą przede wszystkim ocenić zagospodarowanie i funkcjonowanie ROD i działek. Z każdego takiego przeglądu komisja sporządzi protokół. Każda komisja w kraju powinna oceniać te same kryteria. Żeby było to możliwe, Prezydium Krajowej Rady przyjęło również wzór „Protokołu z przeprowadzenia przeglądu zagospodarowania ROD”, który stanowi załącznik do uchwały.

Po odbyciu wszystkich przeglądów na terenie okręgu prezydium OZ ma dokonać ich pełnej analizy i oceny, która będzie zawierała dane statystyczne, wnioski i zaproponowane rozwiązania. Do 31 sierpnia 2016 r. okręgi mają przekazać Krajowej Radzie pełną analizę dokonanych przeglądów, dlatego wskazane jest, aby zakończyły się one już w pierwszej połowie sierpnia.

Dokonanie przeglądów ROD i działek w całym kraju będzie zadaniem bardzo trudnym dla okręgu, dlatego w jego wykonanie powinny się włączyć zarządy ROD, które odpowiednio przygotują ogrody i pomogą członkom komisji w prawidłowym przeprowadzeniu przeglądów. Przy dobrej woli, zrozumieniu i współpracy przeglądy powinny zakończyć się sprawnie i szybko.

Załączniki:


  1. Uchwała nr 145/2016.

  1. Protokół z przeprowadzenia przeglądu zagospodarowania ROD


Prezydium Krajowej RadyPolskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r.

sobota, 21 maja 2016

Rodzinny Piknik Dożynkowy

Zarząd ROD „Owoc Naszej Pracy” pragnie zorganizować dla wszystkich działkowców, ich rodzin i przyjaciół Zabawę Dożynkową. Impreza jest planowana na sobotnie popołudnie w dniu 3 września, pod warunkiem zgłoszenia się minimum 50 osób.

W programie:
Poczęstunek: kiełbaska z grilla, piwo, ciasto, lody, napoje
Gry i zabawy dla dzieci
Biesiada muzyczna dla dorosłych

Za udział w zabawie będzie od każdego pobierana opłata w wysokości:
10 zł – para działkowców (bez zaległości w opłatach)
5 zł – dzieci
25 zł – pozostali

Zapisy przyjmowane są w Domu Działkowca w czasie dyżurów oraz u p. Jadwigi Szczerbowskiej (tel. 605484770) i p. Katarzyny Szelest (tel. 791073343) do końca lipca.


niedziela, 15 maja 2016

Sezon na ślimaki

Wiosna w pełni, sezon prac na działkach ruszył już na całego. Wszystko zaczyna rosnąć, cieszy nasze oczy i tylko jeden mały szczegół zakłóca działkowcom ten sielski obrazek - ślimaki.

Ciepła zima i wilgotna wiosna sprawiły, że ślimaków, zwłaszcza tych niepożądanych w ogrodzie, jak ślinik luzytański i pomrowik plamisty, jest wyjątkowo dużo. Niestety, w naszych ogrodach możemy jak dotąd tylko ograniczać bytowanie tych niepożądanych gatunków, ponieważ nie ma możliwości, aby całkowicie się ich pozbyć.

Chociaż ostatnio ukazały się informacje o cudownym środku wymyślonym przez emerytowanego chemika z Przeworska Pana Henryka Pelca, który twierdzi, że jego Antycaracol jest niezwykle skuteczny i bezpieczny dla środowiska. Jednak na możliwość zakupu i wypróbowania tego specyfiku będziemy musieli jeszcze troszkę poczekać, ponieważ aktualnie trwają badania na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Na razie musimy zadowolić się starymi sposobami walki ze ślimakami.

Pierwszą i podstawową zasadą w walce z tymi szkodnikami jest utrzymanie porządku na naszej działce. Nie składujmy w ogrodzie śmieci, materiałów budowlanych, ani żadnych rzeczy, pod którymi miały by dogodne warunki do rozmnażania i rozwoju. Ślimaki lubią wilgotne, ciepłe miejsca.

 Dbajmy o pożyteczne gatunki zamieszkujące ogrody takie jak: jeże, jaszczurki, żaby, ptaki czy chrząszcze z rodziny biegaczowatych, a nawet krety, dla których ślimaki to przysmak.

Pamiętajmy w swojej walce także o tym, że ślimaki są ważną częścią ekosystemu. Rozkładają martwą materię organiczną, są również częścią łańcucha pokarmowego, dlatego jeśli nie mamy ich zbyt dużo i nie są uciążliwe, to pozostawmy sprawy samej przyrodzie.

A co jeśli już zalazły nam za skórę?

Częste przekopywanie gleby na grządkach i jej przewietrzanie, najlepiej w słoneczne dni, pomoże pozbyć się jaj ślimaków i zmniejszy populację tych mięczaków.  

Sprawdzajmy także kompostownik, przekopujmy go i wybierajmy tak, aby nie doprowadzić do zagnieżdżenia się ślimaków i turkuci podjadków. W sytuacji, kiedy już mamy ślimaki na swojej działce, najskuteczniej działa zwykłe zbieranie i wynoszenie ich w inne miejsce.

Możemy porozkładać różnego rodzaju pułapki (np: deski ułożone w wilgotnym miejscu, pod które możemy włożyć kawałki jabłka czy marchewki w celu zwabienia ślimaków), regularnie je sprawdzać i usuwać ślimaki.

W celu ochrony naszych upraw możemy stosować obsypywanie grządek materiałami, które są ostre i szorstkie np: trociny, skorupki jajek, ostry piasek, będą one stanowić barierę dla ślimaków.

Chcąc walczyć z nimi jak najbezpieczniej dla nas i środowiska, stosujmy ekologiczne metody. Jedną z nich jest obsadzanie grządek roślinami których ślimaki nie lubią np: majeranek, szałwia lekarska, cebula zwyczajna, czosnek, trybula ogrodowa, macierzanka, mydlnica lekarska, orlica pospolita, tymianek, krwawnik lub hyzop.

Unikajmy natomiast roślin, które ślimaki przyciągają to przede wszystkim: nasturcja, aksamitka, funkia, astry, dalie, maki, a z uprawowych truskawki, sałata, buraki ćwikłowe, kapusta i marchew.

Stosujmy opryski z wywarów i gnojówek, które będą działać odstraszająco na ślimaki np: z kawy, jodły pospolitej, orlicy pospolitej, narecznicy samczej czy bylicy piołun. Wymienione rośliny można także użyć do ściółkowania międzyrzędzi.

Jak widać sposobów na walkę ze ślimakami jest wiele, jednak największą skuteczność przynosi połączenie kilku z nich, w ostateczności pozostaje nam użyć preparatów chemicznych np: AntyŚlimak, Ślimakol, Ślimax, ale uwaga! Środki te mogą być toksyczne dla roślin, więc posypujmy nimi tylko ścieżki. Z preparatów ślimakobójczych można zastosować Mesurol, Snacol w formie granulek do rozsypywania- jednak pamiętajmy, każda chemia w ogrodzie to ostateczność, więc stosujmy takie środki w racjonalny sposób i w uzasadnionych przypadkach. Dwa ślimaki nie czynią jeszcze całej plagi.Agnieszka Twardowska Wybraniec

instruktor ogrodowy w ROD Im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie

środa, 4 maja 2016

Owady pożyteczne

Biedronki

Biedronki to jedne z nielicznych owadów, których się nie boimy. Nazywane są sympatycznie bożymi krówkami. Swoim wyglądem stanowią obiekt adoracji dzieci i dorosłych jednak wbrew swojemu łagodnemu urokowi biedronki to prawdziwe maszyny do zabijania.

Cały artykuł przeczytasz TUTAJ

Skorki

Nie ma co tu kryć, skorki są – delikatnie mówiąc – dość nielubiane przez ludzi, już samym wyglądem zamiast budzić sympatię, powodują w człowieku lęk. To właśnie one są głównymi bohaterami ludowych przesądów.Niesłusznie zarzuca się im, że wchodzą do uszu człowieka i swoimi „cążkami” kaleczą bębenek i uszkadzają słuch. W rzeczywistości skorki nie są w stanie wyrządzić jakiejkolwiek krzywdy człowiekowi. Czy jednak aby na pewno jest powód do tego, by się ich bać?

Cały artykuł przeczytasz TUTAJ

niedziela, 1 maja 2016

SPIS I PLOMBOWANIE LICZNIKÓW

Zarząd ROD „Owoc Naszej pracy” informuje, że w miesiącu MAJ 2016 odbywać się będzie spis stanu liczników wody i prądu oraz ich darmowe plombowanie nowymi plombami. Prosimy o umożliwienie dostępu członkom Zarządu i gospodarzowi do odczytywanych liczników.