Sprawy porządkoweBRAMY OGRODOWE 
Zarząd informuje, że wjazd samochodami na teren ogrodu wyłącznie w środy i soboty w godzinach 8.00 – 16.00, pod warunkiem sprzyjającej pogody (braku opadów i przy suchych alejkach).

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Informujemy, że tylko we wtorki 9 - 12 i w czwartki 15 – 18 mogą nastąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej na wniosek działkowiczów (konieczność remontów, konserwacji). Konieczność prac należy zgłaszać Gospodarzowi dzień wcześniej.

ZWIERZĘTA 
Psy po terenie ROD poruszają się na smyczy. Należy sprzątać po swoim pupilu. 

BRAMY 
Zarząd prosi wszystkich działkowców o zamykanie na klucz furtek wejściowych po zmroku. Włamania i zniszczenia mienia należy zgłaszać dzielnicowemu - sierż. szt. Dawid PRYGA tel. służb. 727032488 (aktywny w trakcie pełnienia służby). 

OGNISKA 
Na terenie ROD obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ognisk. Egzekwowaniem tego zakazu zajmuje się Straż Miejska tel. 602 570 838.

PORZĄDEK 
Do obowiązku działkowca należy dbanie o alejkę ogrodową przylegającą do działki. Roślinność na danej działce nie może przekraczać jej granic. 

ALTANKA DZIAŁKOWA 
Każda nowobudowana altana nie może przekraczać powierzchni 35 m2, wysokości 5m oraz być usytuowana w odległości 3m od granic działki. 

DANE OSOBOWE 
Każda działka powinna być wyposażona w numer działki w widocznym miejscu. Do obowiązków działkowca należy aktualizacja danych osobowych, w szczególności miejsca zamieszkania.