sobota, 31 października 2015

Poszukujemy nowego gospodarza

Ponieważ rodzaj wykonywanej pracy zawodowej – i co z tym związane brak czasu - uniemożliwiają panu Patrykowi Poczkajskiemu prawidłowo pełnić funkcję gospodarza ogrodu, Zarząd ROD poszukuje nowego kandydata na te stanowisko. Dochód jest z tego niewielki – wynosi 200 zł na miesiąc – ale liczymy, że na działkach znajda się tzw. „złote rączki” które chciałyby zaangażować się w działalność ROD i robić bezinteresownie coś dobrego dla społeczności ogrodowej. Zgłoszenia prosimy kierować do prezes Katarzyny Szelest tel. 791 – 073 – 343 do końca listopada 2015 r.

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2015-2023


Gmina Pszczyna przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023. Jest to jeden z ważniejszych dokumentów w kontekście nowego okresu programowania UE. Przyczyni się bowiem do określenia priorytetowych działań w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Pszczyny.
Zapraszamy Państwa do zabrania głosu i aktywnego udziału w pracach. Przede wszystkim zwracamy się z prośbą o wskazanie obszarów na terenie Gminy Pszczyna, na których koncentrują się problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Państwa głos pozwoli wyznaczyć obszar wymagający interwencji oraz określić zakres działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji.
Jednocześnie zapraszamy na stronę www.strategia.pszczyna.pl, na której będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach prac nad dokumentem.
Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pszczyna na lata 2015-2023". Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i za uczestniczenie w tak ważnym dla Gminy momencie.
Ankieta jest aktywna do 4 listopada.

Bardzo prosimy wszystkich o wypełnienie ankiety ze wskazaniem obszaru gminy do rewitalizacji – inne: ROD „Owoc Naszej Pracy”. Czasu zostało naprawdę niewiele dlatego prosimy wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego ogrodu działkowego o wypełnienie ankiety. Chcemy aby nasz teren stał się terenem dostępnym i przyjaznym dla każdego, dlatego prosimy o glosy w sprawie m. in. kompleksowego remontu alejek ogrodowych, oświetlenia, toalet publicznych czy każdej innej, która uważacie za potrzebną do wykonania – bez wsparcia ze strony miasta Pszczyna realizacja tych przedsięwzięć jest poza naszymi możliwościami.


zakładka: REWITALIZACJA
dół strony: ANKIETA

piątek, 30 października 2015

Strategi Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023

Dobiegają końca prace nad Strategią Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023. Do projektu swoje uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze.
Projekt dokumentu jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, pokój nr 203 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz na stronie internetowej www.strategia.pszczyna.pl

Wypełnione formularze zgłoszenia opinii lub uwag mogą być składane w Urzędzie Miejskim w Pszczynie:

  • listownie, na adres Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna;
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pok. 4) Urzędu Miejskiego w Pszczynie,
  • ul. Rynek 2;
  • lub drogą elektroniczną, opatrzone tematem: "Konsultacje społeczne Strategii" na adres: pszczyna@dcrl.plUM Pszczyna


CZASU ZOSTAŁO NAPRAWDĘ NIEWIELE DLATEGO PROSIMY WSZYSTKICH, KTÓRYM ZALEŻY NA ROZWOJU NASZEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO O WYPEŁNIENIE ANKIETY. CHCEMY ABY NASZ TEREN STAŁ SIĘ TERENEM DOSTĘPNYM I PRZYJAZNYM DLA KAŻDEGO DLATEGO PROSIMY O GŁOSY W SPRAWIE  M. IN. KOMPLEKSOWEGO REMONTU ALEJEK OGRODOWYCH, OŚWIETLENIA, TOALET PUBLICZNYCH CZY KAŻDEJ INNEJ, KTÓRĄ  UWAŻACIE ZE POTRZEBNĄ DO WYKONANIA - BEZ WSPARCIA ZE STRONY MIASTA PSZCZYNA REALIZACJA TYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ JEST POZA NASZYMI MOŻLIWOŚCIAMI.

czwartek, 29 października 2015

Informator Działkowca

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: Statut PZD obowiązuje, Działkowcu, sprawdź co Ci wolno, czyli regulamin ROD w pigułce, Związek walczy o unijną kasę, Zakaz spalania w ROD oraz Włącz się do regulacji stanu prawnego ROD. Bądź na bieżąco z informacjami z ogrodów i z życia Związku - czytaj Informatora Działkowca i stronę pzd.pl.poniedziałek, 26 października 2015

Zabezpiecz swoją działkę na zimę

Drodzy Działkowicze!

Sezon działkowy 2015 powoli się kończy a wraz z nim nadchodzi czas, kiedy na działkach przebywamy rzadko i krótko. Niestety jest to ulubiona pora roku dla włamywacz. W ostatnich dniach został zepsuty zamek w bocznej furtce, od strony nastawni kolejowej - jest bardzo prawdopodobne że było to działanie złodziei, ponieważ równocześnie dotarła do nas informacja o włamaniu na jedną z działek. Dlatego już teraz przypominamy o paru istotnych ruchach, które pozwolą choć w pewnym stopniu uchronić naszą własność:

1. Cenne przedmioty (np: kosiarki, narzędzia elektryczne, telewizory) w miarę możliwości radzimy na czas zimy wywieźć z altanki do naszych miejsc zamieszkania.
2. Elementy metalowe (np krany, konewki, podpory) schowajmy lub tak zabezpieczmy, żeby nie padły łupem złomiarzy.
3. Jeśli z jakiegoś powody szczególnie obawiamy się że to nasza działka może być celem złodzieja, to może warto pomyśleć o oświetleniu z czujnikiem ruchu lub instalacji monitoringu.
4. W ładną pogodę warto wybrać się na spacer po naszym ROD - zwracajmy uwagę czy na naszych i sąsiednich działkach nie przebywają osoby obce.
5. Wszelki włamania powinny być zgłaszane na policje - niestety niewielu działkowców tak postępuje, ponieważ wątpią w ich skuteczność, znalezienie sprawcy i odzyskanie mienia.
6. Zarząd prosi aby również był informowany o włamaniach - pozwoli nam to wytypować te rejony ROD, szczególnie zagrożone i pozwoli opracować jakiś plan działania na przyszłość - może już czas pomyśleć o instalacji oświetlenia na alejkach lub monitoringu bram wejściowych?


piątek, 16 października 2015

Zrębki i ściółka do zabrania

W dniu dzisiejszym, 16 października 2015, zostały zmielone gałęzie składowane przy toaletach ogrodowych. Rozdrobniony materiał każdy działkowiec może sobie zabrać i wykorzystać do ściółkowania rabat. Ponieważ za wynajęcie rębaka trzeba było zapłacić 260 zł, liczymy że chociaż część tej kwoty uda się odzyskać. Dlatego za zabrany materiał prosimy działkowców o wolne datki, zgodnie z własnym sumieniem. Kto chętny do zapłaty, prosimy zgłosić się do dowolnych członków Zarządu.

Kontener na odpady zielone

              W piątek 16 października 2015 kontener na odpady zielone zostanie wywieziony po raz ostatni. Równocześnie zostanie wynajęta rozdrabniarka do zmielenia składowanych gałęzi. Prosimy aby po uprzątnięciu kontenera i gałęzi nie składować w tym miejscu odpadów. Od 16 października odpady zielone i gałęzie utylizujemy we własnym zakresie. Dziękujemy działkowcom, którzy korzystali z kontenera w sposób zgodny z przeznaczeniem. Niestety niektórzy powrzucali do kontenera worki i odpady budowlane, inni natomiast zaczęli gromadzić woki ze śmieciami wokół kontenera. Dlatego musimy akcję z wywozem odpadów zielonych zakończyć wcześniej niż 
planowaliśmy.


ZARZĄD

poniedziałek, 12 października 2015

Zakupiliśmy zmywarko-wyparzarkę

      Jedną z zaplanowanych inwestycji na ten rok był zakup zmywarko-wyparzarki do pomieszczeń kuchennych Domu Działkowca. Miło nam poinformować, że zostało zakupione i zainstalowane urządzenie marki Stalgast. Pierwsi wynajmujący mieli już okazję z niego skorzystać. Urządzenie jest chwalone i działa bezproblemowo. Dostawcą i monterem urządzenia jest Pan Dariusz Droździk z firmy Studio Gastro & Mebel z Bielska Białej.niedziela, 11 października 2015

Broszury PZD

Na naszych ogrodowych tablicach ogłoszeń można znaleźć kolejne broszury z poradami wydane przez  PZD, tym razem na temat: "Modernizacja altany", "Najlepsze rośliny na żywopłoty" oraz "Drzewa i krzewy owocowe na działce". Z treścią broszur można się również zapoznać w dziale Kącik Działkowca.


sobota, 10 października 2015

Porady ogrodnicze na październik

Zachęcamy do odwiedzenia działu Kącik Działkowca - w zakładce Porady pojawiły się ciekawe informacje na temat jesiennych prac w ogrodzie.


Prośba o podanie adresów e-mail


Zarząd ogrodu prosi działkowców ROD Owoc Naszej Pracy o przesłanie swoich adresów e-mail na adres: rodpszczyna@gmail.com
Podanie adresu pozwoli na bieżące informowanie działkowców o ważnych i pilnych sprawach dotyczących naszego ogrodu. Jest to najtańszy i najszybszy sposób komunikacji.

piątek, 9 października 2015

Konkurs Rysunkowy

Dziękujemy za śliczne prace plastyczne otrzymane od Michaliny i Wiktorii. W ramach nagrody dziewczynki otrzymały pamiątkowe dyplomy i paczki ze słodkościami.
czwartek, 8 października 2015

Jesienne terminy opłat

Zarząd ROD „Owoc Naszej Pracy” w Pszczynie  informuje działkowców, że opłaty z tytuły zużytej energii elektrycznej i wody oraz zaległe składki będzie można uiszczać u skarbnika ogrodu w Domu Działkowca w dniach 19 i 26 listopad, w godzinach od 16 do 18.

Aktualne stawki za prąd i wodę wynoszą:

WODA: 5,69 zł za 1m3 + 6 zł
PRĄD: 0,57 zł za 1kWh + 10 zł

Zachęcamy również do bezpośredniego przelewania należności na konto bankowe:

69 8448 0004 0000 0055 2001 0002
Bank Spółdzielczy Pszczyna
ROD  „Owoc Naszej Pracy”
ul. Ks. Bp. Bogedaina 26
43-200 Pszczyna

W tytule przelewu prośmy umieścić informacje według schematu:

NAZWISKO; NR DZIAŁKI; WODA: stan licznika wody (zużycie):należność+6; PRĄD: stan licznika energii (zużycie):należność+10

np.: KOWALSKI; NR 78; WODA: 152(3):17,07+6; PRĄD: 2543(10):5,7+10


Zamknięcie dopływu wody

Zarząd ROD „Owoc Naszej Pracy” w Pszczynie  informuje działkowców, że w dniu 7.11.2015 r. /sobota/ zostanie zamknięty dopływ wody na okres zimowy. Podany termin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przymrozków. Przypominamy jednocześnie, że po zamknięciu dopływu wody do kranów zalecane jest otworzyć krany i opróżnić instalacje z wody.  Zamarznięta woda w rurach powoduje uszkodzenie instalacji. Wodomierze i krany należy zdemontować lub zabezpieczyć na okres zimowy w sposób uniemożliwiających ich kradzież.

środa, 7 października 2015

Regulamin ROD

1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła Regulamin ROD, który wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.

Komunikat KR PZD w sprawie tzw. „ustawy antysmogowej”

Polska to kraj o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Próbą zmiany tej sytuacji jest nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, którą 6 października 2015 r. podpisał Prezydent RP. Prezydent złożył podpis pod tzw. „ustawą antysmogową”, ponieważ dotyczy zdrowia ludzi. Wyposaża ona samorządy w narzędzia, które pozwolą powalczyć o lepsze powietrze w Polsce.

Co się zmieni?

Dzięki zmianie artykułu 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, regionalne władze samorządowe będą mogły decydować, jakie paliwa, a przede wszystkim w jakiego rodzaju instalacjach, mogą być wykorzystywane na danym terenie. Innymi słowy, władze samorządowe będą mogły określić wymagania emisyjne wobec domowych kotłów i pieców na węgiel.

Dlaczego to władze samorządowe mają podejmować decyzję?

Według polskiego prawa to samorządy wojewódzkie (urzędy marszałkowskie oraz sejmiki wojewódzkie) odpowiadają za jakość powietrza. To urzędy marszałkowskie sporządzają co trzy lata programy ochrony powietrza, a sejmiki przyjmują je w głosowaniu. W ramach programów sporządzane są analizy pokazujące, gdzie problem z zanieczyszczeniem powietrza jest największy i co należy zrobić, aby poprawić jakość powietrza. Zatem to w samorządach leżą kompetencje do zajmowania się tym tematem. Co więcej, nie każdy region i nie każda miejscowość boryka się z taką samą skalą problemu. Najgorzej jest na południu Polski oraz w niektórych województwach położonych centralnie. Szczególnie duża skala zanieczyszczenia powietrza występuje również w miejscowościach położonych w kotlinach górskich, gdzie przewietrzanie jest utrudnione. Dlatego rozwiązania nakierowane na poprawę jakości powietrza powinny być dostosowane do uwarunkowań regionalnych czy lokalnych.

Dlaczego nowelizacja jest potrzebna?

Wbrew powszechnej opinii wysokie poziomy zanieczyszczeń to nie tylko problem dużych miast – to również problem mniejszych miejscowości w których przeważającym źródłem ciepła są kotły na węgiel lub drewno. Dominującym źródłem zanieczyszczeń jest tzw. „niska emisja”, czyli spalanie węgla i innych paliw stałych w domowych piecach i kotłach. W Polsce proces ten nie był w żaden sposób uregulowany – można spalać bardzo niskiej jakości paliwa w przestarzałych technologicznie instalacjach, zwanych potocznie „kopciuchami” czy „śmieciuchami”. Niejednokrotnie do węgla czy drewna dorzucane są śmieci.

Narzędzia, które oferuje ustawa, pomogą skuteczniej walczyć z zanieczyszczeniem powietrza w polskich miastach i zwiększą komfort życia ich mieszkańców. Nowelizacja wpłynie też pozytywnie na zdrowie Polaków. Z powodu zanieczyszczenia powietrza każdego roku przedwcześnie umiera 45 000 mieszkańców Polski. Wachlarz chorób do jakich przyczynia się zanieczyszczenie powietrza jest wyjątkowo szeroki: rak płuc, zawał serca, udar mózgu, astma.

Czy „ustawa antysmogowa” dotknie najuboższych?

Realizację nowych przepisów wspomogą środki pochodzące m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy oraz Unii Europejskiej. Na działania związane z poprawą jakości powietrza przeznaczono około 12 mld zł do 2020 roku. Oznacza to, że obywatele nie pozostaną sami z kosztami zakupu nowych kotłów – państwo pokryje znaczną część tych wydatków. Przykładowo, w Narodowym Funduszu i Wojewódzkich Funduszach przeznaczono na ten cel 800 mln zł, przy czym planowane już są kolejne środki. Ubóstwo energetyczne dużej części naszego społeczeństwa jest niewątpliwie jednym z poważniejszych zaniedbań cywilizacyjnych naszego kraju. Nie może ono jednak usprawiedliwiać braku działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Jakie znaczenie ma nowelizacja ustawy dla działkowców?

Ustawa jest prawem powszechnym i obowiązuje każdego. Inne akty prawne muszą być z nią zgodne.

Palenie nawet pochodzących z działki części roślin powodowało zadymianie okolicy, a przez to przyczyniało się do emisji zanieczyszczeń.  W trosce o środowisko naturalne, a także i zdrowie działkowców i mieszkańców miast, w nowym Regulaminie ROD, który został uchwalony 1 października 2015 r. Krajowa Rada wprowadziła całkowity zakaz spalania na trenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

Obecnie wiele samorządów wprowadziło już w formie uchwały całkowity zakaz spalania i palenia otwartych ognisk na swoim terenie. Zakaz ten władza lokalna egzekwuje przy pomocy staży miejskiej, która wystawia mandaty karne za jej nieprzestrzegania. Należy się spodziewać, że w wyniku wprowadzonej nowelizacji większość pozostałych władz lokalnych w miastach również podejmie takie uchwały na swoich terenach. Problem spalania na działkach staje się wyjątkowo trudny dla ROD, dlatego że mimo uchwał samorządów lokalnych, regulaminu ROD oraz działalności informacyjnej Związku w wielu ogrodach działkowcy w okresie wiosennym i jesiennym, ale też i letnim spalają resztki roślinne i wszystkie odpady, które są na działkach, w tym  produkty wysoce trujące, jak opakowania po środkach ochrony roślin czy butelki po wszelkiego rodzaju płynach. Wszystko to powoduje, że u ludzi, którzy doświadczają skutków takiego spalania, a w szczególności mieszkańców okolicznych osiedli i kierowców rodzi się negatywna ocena ogrodów działkowych. Często niezadowolenie to wyraża się w apelach do władz miasta, alby ostro krytykowały takie zachowanie działkowców. Nieraz nawet padają propozycje, aby władze samorządowe całkowicie zlikwidowały ogrody działkowe. Płynie stąd wniosek dla całego Związku, Krajowej Rady, okręgowych zarządów, a przede wszystkim zarządów ROD i samych działkowców, alby zaprzestać działań, które przyczyniają się do skażenia środowiska. Zarządy ogrodów powinny zwrócić na to szczególną uwagę i egzekwować postanowienia regulaminu w tym zakresie. Działkowcy natomiast powinni mieć świadomość, że spalając działają nie tylko na własną szkodę, ale przede wszystkim na szkodę całej społeczności działkowej w Polsce.

Przedstawiając informacje zawarte w komunikacie Krajowa Rada chce również zwrócić uwagę na kierunek, w którym zmierza Państwo, aby poprawić jakość środowiska, w którym żyjemy. Nie ulega wątpliwości, że są to słuszne działania, które w wyniku stosowania uchwał samorządów będą się jeszcze pogłębiały.

Krajowa Rada prosi zarządy ogrodów o aktywne włączenie się w ogólnopolski proces poprawy jakości powietrza w całym kraju, a szczególnie w dużych miastach. 


KRAJOWA RADA PZD

czwartek, 1 października 2015

Kontener na odpady zielone

Zarząd ROD zwraca się z uprzejmą prośbą o nie umieszczanie odpadów zielonych poza kontenerem, gdy ten jest przepełniony. Pragniemy cyklicznie ponawiać akcje wywozu odpadów zielonych jednak to jak wygląda obecnie okolica kontenera stawia pod dużym znakiem zapytania czy te działania będą jeszcze kontynuowane. Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie zdrowego rozsądku, porządku, jak i czystości w okolicach kontenera. Mamy nadzieję, że osoby które zostawiły taki śmietnik jak najszybciej go uprzątną.