sobota, 20 maja 2017

Dyżury CZERWIEC

Najbliższe dyżury członków Zarządu odbędą się  1 i 29 czerwca od godziny 17.00.

Spis liczników 2017 cd.

Informujemy, że ostatni termin spisu liczników odbędzie się w sobotę, 27 maja w godzinach 12.00 – 14.00 – nie skontrolowaliśmy jeszcze 40 działek, prosimy użytkowników o obecność na działce. Działkowcy, którzy nie udostępnią swoich działek, zostaną rozliczeni za media ryczałtem.

BRAMY OGRODOWE

Zarząd informuje, że wjazd samochodami na teren ogrodu wyłącznie w środy i soboty w godzinach 8.00 – 16.00, pod warunkiem sprzyjającej pogody (braku opadów i przy suchych alejkach).

NOWY GOSPODARZ

Zarząd ROD informuję, że nowym Gospodarzem ogrodu zgodził się zostać pan Janusz Hamerlak z działki nr 110 – telefon kontaktowy 605 399 425.

Kontener na odpady zielone

Na terenie działki 0 (bezpośrednio przy Domu Działkowca) stoi kontener przeznaczony wyłącznie na: 
  • trawę
  • liście
  • chwasty
  • ścinki z iglaków
  • spady (np.: zgniłe jabłka)
  • rozdrobnione gałęzie
  • pozostałości roślin jednorocznych (np.: pędy ogórków, pomidorów)
  • pozostałości roślin wieloletnich (np.: resztki bylin)
  • pozostałości krzewów owocowych (np.: krzaki malin po przycięciu)

Gałęzie drzew i krzewów prosimy wrzucać wyłącznie po rozdrobnieniu - duże konary należy składować obok kontenera. 
Obowiązuje całkowity zakaz wrzucania do kontenera śmieci komunalnych, odpady zielone należy wrzucać bez worków i reklamówek!

Sprawy porządkowe

BRAMY OGRODOWE Zarząd informuje, że wjazd samochodami na teren ogrodu wyłącznie w środy i soboty w godzinach 8.00 – 16.00, pod warunkiem sprzyjającej pogody (braku opadów i przy suchych alejkach).

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Informujemy, że tylko we wtorki 9 - 12  i w czwartki 15 – 18 mogą nastąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej na wniosek działkowiczów (konieczność remontów, konserwacji). Konieczność prac należy zgłaszać Gospodarzowi dzień wcześniej.

ZWIERZĘTA Psy po terenie ROD poruszają się na smyczy. Należy sprzątać po swoim pupilu. 

BRAMY Zarząd prosi wszystkich działkowców o zamykanie na klucz furtek wejściowych po zmroku. Włamania i zniszczenia mienia należy zgłaszać dzielnicowemu - sierż. szt. Dawid PRYGA tel. służb. 727032488 (aktywny w trakcie pełnienia służby). 

OGNISKA Na terenie ROD obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ognisk. Egzekwowaniem tego zakazu zajmuje się Straż Miejska tel. 602 570 838.

PORZĄDEK Do obowiązku działkowca należy dbanie o alejkę ogrodową przylegającą do działki. Roślinność na danej działce nie może przekraczać jej granic. 

ALTANKA DZIAŁKOWA Każda nowobudowana altana nie może przekraczać powierzchni 35 m2, wysokości 5m oraz być usytuowana w odległości 3m od granic działki. 

DANE OSOBOWE Każda działka powinna być wyposażona w numer działki w widocznym miejscu. Do obowiązków działkowca należy aktualizacja danych osobowych, w szczególności miejsca zamieszkania. 

sobota, 13 maja 2017

Bramy ogrodowe

Bramy są otwierane przy bezdeszczowej pogodzie, w soboty, w godzinach 8.00 – 16.00.
W sytuacjach nagłych (wjazd pogotowia, straży pożarnej i policji) prosimy o kontakt z Wiceprezes Elżbietą Hamerlak tel. 605 399 425.

niedziela, 7 maja 2017

Spis liczników rozpoczęty

Wczoraj rozpoczął się wiosenny spis liczników - udało nam się odwiedzić 90 działek. Kolejne spisywanie już w następną sobotę.


czwartek, 4 maja 2017

Zaległości w opłatach za media

Nadal wiele osób nie dokonało obowiązkowych opłat za media na koniec ubiegłego roku, po zamknięciu dopływu wody. Zarząd ROD informuje, że wszystkim działkowcom, którzy nie uregulują w terminie do 30 czerwca br. zaległych opłat za prąd i wodę ( zużycie za rok 2016 i lata wcześniejsze), od miesiąca lipca będą odcinane media

Nadal poszukujemy gospodarza

Zarząd ROD pilnie poszukuje tzw. „złotej rączki” do pełnienia odpłatnej funkcji gospodarza ogrodu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Zarządzie.

Spis liczników 2017

Informujemy, że spisy liczników będą się odbywać w każdą sobotę maja od godziny 13.00 – prosimy o obecność na działkach. W pierwszej kolejności zostaną odwiedzone te działki, które nie zostały sprawdzone w ubiegłym roku.

wtorek, 2 maja 2017