poniedziałek, 18 lipca 2016

Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Powszechnym problemem nękającym zarządy ROD są trudności w kontaktowaniu się z użytkownikami działek. Z tego powodu niektóre organy bardzo często odstępują od przewidzianych przez ustawę, statut i regulamin możliwości sankcjonowania niestosujących się do przepisów wewnątrzzwiązkowych działkowców, które zazwyczaj wymagają wysyłania pisemnych upomnień, wezwań bądź uchwał zawierających rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie. Dzieje się tak, ponieważ zarządy ROD nie mają pewności, czy dane adresowe użytkownika działki są aktualne, albo podejrzewają, że użytkownik danej działki zmarł i w związku z tym nie wiedzą jak w tej sytuacji mają postąpić, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy kwestii tak ważnych, jak na przykład wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej.


W tej sytuacji należy więc pamiętać, że to na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji. Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 15 pkt 7 Statutu PZD – w odniesieniu do członków PZD oraz w § 81 Regulaminu ROD, który dotyczy już każdego działkowca. Dlatego też użytkownicy działek powinni pamiętać, że zgodnie z § 81 ust. 3 w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Inf. ze strony OZ PZD Podlaskiego


środa, 6 lipca 2016

Wiosenne rozliczenie mediów


W tabelach przedstawiamy rozliczenie mediów. Zestawienie uwzględnia odczyty wody i energii przeprowadzone przez członków Zarządu oraz wpłaty zaksięgowane na koncie ogrodu do końca czerwca br..

Działkowicze, których należność przekracza 100 zł proszeni są o niezwłoczne uregulowanie zadłużenia. Pozostałe osoby mogą zrobić opłaty wedle uznania – całkowitego rozliczenie mediów za rok 2016 należy dokonać do końca br.. Kwotę wyliczoną z rozliczenia należy przelać na konto bankowe: 

69 8448 0004 0000 0055 2001 0002

Wszystkie spisane stany liczników zostały zaokrąglone „w górę”.  Szczegółowe rozliczenie jest umieszczone na naszej stronie internetowej rodpszczyna.blogspot.com. Działkowcy, u których nie odbył się odczyt oraz działkowcy oznaczeni rubrykami „do wyjaśnienia” proszeni są o stawienie się na dyżurze w Domu Działkowca 21 lipca po godz. 17.00. Zapraszamy również wszystkich, którzy uważają, że zostali rozliczeni nieprawidłowo w celu wyjaśnienia.
Równocześnie pragniemy podziękować za sprawną i bezproblemową współpracę z działkowcami i umożliwienie nam dokonania spisu i plombowania liczników. W jego trakcie wykryto 9 niesprawnych wodomierzy – wszystkie zostały wymienione na nowe. Jednocześnie przypominamy, że każdy wodomierz posiada unikalny numer plomby – jej zdjęcie może nastąpić tylko w obecności Gospodarza.
Opłaty ogrodowe

Przypominamy, iż minął już termin dyżurów skarbnika i wnoszenia opłat ogrodowych za rok 2016. Opłat dokonało około 75% wszystkich działkowców. Prosimy pozostałych o dokonanie zaległych opłat przelewem na konto bankowe do końca lipca 2016 r. Po tym terminie rozpoczniemy naliczanie karnych odsetek ustawowych. 

Msza Święta w intencji Działkowców

Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich Działkowców wraz z rodzinami do udziału w Mszy Świętej w ich intencji. Odbędzie się ona w dniu 11 września o godz. 8.00 w Kościele pw. Podwyższenia  Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej w Pszczynie.