wtorek, 2 sierpnia 2016

Budżet Obywatelski 2017

Zarząd ROD „Owoc Naszej Pracy” podjął się wyzwania pozyskania środków finansowych z budżetu partycypacyjnego na 2017 rok. 

Nasz projekt pt.” Ścieżki ogrodu dla starszych i młodych” został wstępnie zaakceptowany przez władze Miasta Pszczyna. Obecnie jesteśmy na etapie uzupełniania dodatkowej dokumentacji. O tym czy nasz projekt zostanie ostatecznie zatwierdzony dowiemy się po 19 sierpnia. Wtedy pozostanie nam jedynie zebranie jak największej ilości głosów działkowców i mieszkańców – poinformujemy o tym w kolejnych ogłoszeniach. 

Uzyskaną kwotę chcielibyśmy przeznaczyć na wyburzenie szalet z nowym zagospodarowaniem tego terenu, wycinkę starych, przerośniętych drzew na terenach ogólnych, zakup 4 nowych tablic ogłoszeniowych i 3 plenerowych stołów do gier. 


Koty...

W związku z coraz częstszymi doniesieniami i skargami na dużą ilości kotów trzymanych na niektórych działkach Zarząd ROD został zmuszony do podjęcia stanowczych kroków.

Kwestię kotów na terenie  rodzinnych ogrodów działkowych jednoznacznie rozstrzygają przepisy regulaminu ROD. Zgodnie z  §68 nowego regulaminu pkt. 10. zabrania się wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

Swobodnie przemieszczające się zwierzęta stanowią realne zagrożenie, nie tylko z powodu możliwości zarażenia chorobami tj. toksoplazmoza czy wścieklizna, ale przede wszystkim ze względu niekontrolowane pozostawianie odchodów, co na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, gdzie uprawia się owoce i warzywa do bezpośredniego spożycia, jest nie do zaakceptowania.

Działkowcy, którzy posiadają koty na działce i chcą je nadal trzymać, zobowiązane są do końca października 2016 r. do dostarczenia do Zarządu książeczki zdrowia zwierzęcia wraz poświadczeniem szczepień przeciwko wściekliźnie, odrobaczenia oraz sterylizacji. Wszystkie, pozostałe zwierzęta, do których nikt nie będzie chciał się przyznać, zostaną wyłapane i wywiezione przez odpowiednie służby. 


poniedziałek, 18 lipca 2016

Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Powszechnym problemem nękającym zarządy ROD są trudności w kontaktowaniu się z użytkownikami działek. Z tego powodu niektóre organy bardzo często odstępują od przewidzianych przez ustawę, statut i regulamin możliwości sankcjonowania niestosujących się do przepisów wewnątrzzwiązkowych działkowców, które zazwyczaj wymagają wysyłania pisemnych upomnień, wezwań bądź uchwał zawierających rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie. Dzieje się tak, ponieważ zarządy ROD nie mają pewności, czy dane adresowe użytkownika działki są aktualne, albo podejrzewają, że użytkownik danej działki zmarł i w związku z tym nie wiedzą jak w tej sytuacji mają postąpić, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy kwestii tak ważnych, jak na przykład wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej.


W tej sytuacji należy więc pamiętać, że to na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji. Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 15 pkt 7 Statutu PZD – w odniesieniu do członków PZD oraz w § 81 Regulaminu ROD, który dotyczy już każdego działkowca. Dlatego też użytkownicy działek powinni pamiętać, że zgodnie z § 81 ust. 3 w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Inf. ze strony OZ PZD Podlaskiego


środa, 6 lipca 2016

Wiosenne rozliczenie mediów


W tabelach przedstawiamy rozliczenie mediów. Zestawienie uwzględnia odczyty wody i energii przeprowadzone przez członków Zarządu oraz wpłaty zaksięgowane na koncie ogrodu do końca czerwca br..

Działkowicze, których należność przekracza 100 zł proszeni są o niezwłoczne uregulowanie zadłużenia. Pozostałe osoby mogą zrobić opłaty wedle uznania – całkowitego rozliczenie mediów za rok 2016 należy dokonać do końca br.. Kwotę wyliczoną z rozliczenia należy przelać na konto bankowe: 

69 8448 0004 0000 0055 2001 0002

Wszystkie spisane stany liczników zostały zaokrąglone „w górę”.  Szczegółowe rozliczenie jest umieszczone na naszej stronie internetowej rodpszczyna.blogspot.com. Działkowcy, u których nie odbył się odczyt oraz działkowcy oznaczeni rubrykami „do wyjaśnienia” proszeni są o stawienie się na dyżurze w Domu Działkowca 21 lipca po godz. 17.00. Zapraszamy również wszystkich, którzy uważają, że zostali rozliczeni nieprawidłowo w celu wyjaśnienia.
Równocześnie pragniemy podziękować za sprawną i bezproblemową współpracę z działkowcami i umożliwienie nam dokonania spisu i plombowania liczników. W jego trakcie wykryto 9 niesprawnych wodomierzy – wszystkie zostały wymienione na nowe. Jednocześnie przypominamy, że każdy wodomierz posiada unikalny numer plomby – jej zdjęcie może nastąpić tylko w obecności Gospodarza.
Opłaty ogrodowe

Przypominamy, iż minął już termin dyżurów skarbnika i wnoszenia opłat ogrodowych za rok 2016. Opłat dokonało około 75% wszystkich działkowców. Prosimy pozostałych o dokonanie zaległych opłat przelewem na konto bankowe do końca lipca 2016 r. Po tym terminie rozpoczniemy naliczanie karnych odsetek ustawowych. 

Msza Święta w intencji Działkowców

Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich Działkowców wraz z rodzinami do udziału w Mszy Świętej w ich intencji. Odbędzie się ona w dniu 11 września o godz. 8.00 w Kościele pw. Podwyższenia  Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej w Pszczynie.

poniedziałek, 27 czerwca 2016

Regulaminy ROD

Przypominamy, że dla wszystkich chętnych w Domu Działkowca czekają nowe Regulaminy ROD obowiązujące od 1 stycznia - do odbioru w czasie dyżurów.