czwartek, 20 kwietnia 2017

Spis liczników 2017

Zarząd ROD informuje, że w miesiącu MAJ 2017 rozpocznie się spis liczników wody i prądu. Dodatkowo odbędzie się kontrola przyłączy, ich plombowanie (w razie potrzeby) oraz będzie pobierana opłata od osób, które od ostatniego spisu założyły nową plombę na licznik wody - wysokość opłaty to 3 zł. W pierwszej kolejności zostaną odwiedzone te działki, które nie zostały sprawdzone w ubiegłym roku. W przypadku braku możliwości odczytu liczników Zarząd obciąży działkowców szacunkowym zużyciem mediów. Prosimy o umożliwienie dostępu do odczytywanych liczników.

Dyżury MAJ

Najbliższe dyżury członków Zarządu odbędą się  4 i 18 maja od godziny 17.00.

środa, 19 kwietnia 2017

Poszukujemy chętnych do Komisji Konkursowej

Zarząd ROD ogłasza nabór chętnych działkowców do Komisji Konkursowej. Zadaniem Komisji będzie organizacja konkursu i wybór wspólnie z działkowcami najlepiej zagospodarowanej działki w ROD "Owoc Naszej Pracy" w sezonie 2017. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do członków Zarządu.

Otwieranie bram wjazdowych w sezonie 2017

Zarząd ROD informuje, że w sezonie 2017 bramy wjazdowe na teren ogrodu będą otwierane wyłącznie w soboty, w godzinach 8 - 16, pod warunkiem bezdeszczowej pogody. Inne terminy otwarcia bram będą możliwe dopiero, kiedy będziemy posiadać nowego Gospodarza lub znajdzie się przynajmniej działkowiec gotowy pełnić nadzór nad otwieraniem bram.

Szukamy pracowników!

Zarząd ROD poszukuje działkowców chętnych do odpłatnego wykonania następujących zadań:

1. Malowanie lamperii w Domu Działkowca ( po 15 maja).
2. Malowanie numerków (betonowych słupków) przed każdą działką.
3. Koszenie trawy przy Domu Działkowca w sezonie 2017.
4. Drobnych prac remontowo - naprawczych.
5. Porządkowania terenu po rozbiórce szalet.
6. Dostosowanie działki nr 0 do postawienia kontenera na odpady zielone.

Chętni proszeni są o pilne zgłaszanie się do członków Zarządu.