środa, 31 sierpnia 2016

Ze stron PZD: ROD „Owoc naszej pracy” w Pszczynie ma szansę na dofinansowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego

Projekt zgłoszony przez ROD „Owoc naszej pracy” przeszedł pozytywną weryfikację i został zakwalifikowany do kolejnego, ostatniego już etapu pszczyńskiego budżetu obywatelskiego 2017. Teraz wszystko w rękach mieszkańców i działkowców, którzy już od 16 września br. będą mogli oddawać swoje głosy poparcia na ten projekt.

ROD „Owoc naszej pracy” położony jest na terenie osiedla Siedlice w Pszczynie. Części ogólnodostępne ogrodu są chętnie odwiedzane przez okoliczne przedszkola i osoby starsze. Zarząd ROD odpowiadając na potrzeby mieszkańców proponuje stworzenie miejsca rekreacji, które służyć będzie nie tylko samym działkowcom, ale przede wszystkim lokalnej społeczności. Jednak najpierw ogród musi zyskać potrzebną infrastrukturę i zostać odpowiednio zagospodarowany.

Projekt zgłoszony przez działkowców z ROD „Owoc naszej pracy” w Pszczynie pod nazwą „Ścieżki ogrodu dla starszych i młodych”, zakłada przeobrażenie terenu ogrodu w dobrze zagospodarowany, atrakcyjny teren dostępny dla każdego. Inicjatywa ta została poparta uchwałą zarządu ROD „Owoc naszej pracy” i wpisuje się doskonale w Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD. Jednym z najważniejszych działań podejmowanych przez PZD staje się otwarcie bram ogrodów dla mieszkańców miast, a także coraz większy udział ogrodów w życiu lokalnych wspólnot.

Jeśli uda się zdobyć poparcie dla tego projektu w głosowaniu, Zarząd ROD otrzyma blisko 50 tys. zł, które pozwolą sfinansować niezbędne prace, takie jak: wycinkę chorych i suchych drzew z terenów przeznaczonych na rekreację, uprzątnięcie terenu, a także zakup tablic ogłoszeniowych i plenerowych stołów do gier.

Jak mówi artykuł 4. Ustawy o ROD – „Rodzinne Ogrody Działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.”

Zachęcamy do głosowania, które zaczyna się od 16 września. Głosować możemy internetowo na stronie: znajdując projekt: PBO2017/L/03 „Ścieżki ogrodu dla starszych i młodych” - https://budzet.pszczyna.pl/

MB

Ruszyła kampania informacyjna poprzedzająca głosowanie do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Oficjalnie, 19 sierpnia zakończył się okres analizy merytorycznej wszystkich, zgłoszonych projektów do tegorocznej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
Przypomnijmy, że proponując kolejne zmiany w zasadach dopuszczających mieszkańców do bezpośredniego decydowania o wydzielonej części budżetu gminy, przedłużono okres konsultacji projektów z merytorycznymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Urzędy Miejskiego w Pszczynie. Wszystko po to, by właściwie przygotować projekty, które poddane pod głosowanie przez mieszkańców i wskazane jako istotne, mogły zostać zrealizowane bez przeszkód formalnych, merytorycznych czy finansowych.
Pozytywnie zweryfikowano projekty na łączną kwotę: 3 146 181,92 zł
Projekt o najwyższym, szacunkowym kosztorysie: 101 633,67 zł
Projekt o najniższym, szacunkowym kosztorysie: 2 000,00 zł
Średnia wartość projektu: 38 368,00 zł
Od 30 maja do 17 czerwca zarejestrowano 89 projektów, w tym 16 ogólnogminnych. W wyniku analizy formalnej i merytorycznej, przeprowadzonej w dniach od 30 czerwca do 19 sierpnia 2016 roku, zakwalifikowano do głosowania 13 projektów ogólnogminnych i 69 projektów lokalnych. Wartość wszystkich projektów ogólnogminnych to 718 648,48 zł. Średnia wartość projektu wynosi 55 280,65 zł, a więc ponad połowę więcej niż w edycji 2016.
Uzupełniając informacje na temat projektów ogólnogminnych, złożonych w tegorocznej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, należy dodać, że najtańszy z nich, opiewa na kwotę 8 000,00 zł, dwa zawierają kosztorys na pełną pulę, a więc 100 000,00 zł. Można dokonać, dość umownego podziału na projekty o charakterze inwestycyjnym – tych jest 10, oraz projekty o charakterze kulturalnym – te są 3. Projektodawcy to 29 mieszkańców Gminy Pszczyna, a osoby popierające ich inicjatywy to, co najmniej 225 osób (średnio 0,44% wszystkich mieszkańców Gminy Pszczyna).
W tym samym czasie zarejestrowano 73 projekty lokalne. A zatem o 8 więcej niż w poprzedniej edycji. Propozycje o  tym charakterze stanowią 82% wszystkich zarejestrowanych projektów. Po analizie formalnej i merytorycznej pozostało 69 projektów o wartości 2 427 533,44 zł. Średnia wartość projektu wynosi 35 181,64 zł.
Projekty lokalne w tegorocznej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego to także 46 projektów umownie nazywanych inwestycyjnymi, w tym 4 siłownie lub place zabaw oraz 6 bezpośrednich inwestycji w infrastrukturę drogową. Pozostałe 23 projekty, to te tak zwane miękkie (9 dotyczących zakupu sprzętu do ćwiczeń dla OSP, mobilne boisko do gry w piłkę nożną czy miasteczku ruchu drogowego). Projektodawcy to 140 mieszkańców Gminy Pszczyna, a osoby popierające ich inicjatywy to, co najmniej 1095 osób (średnio 2,2% wszystkich mieszkańców Gminy Pszczyna).
Przed nami czas promocji projektów. Do tego celu służy między innymi strona internetowa www.obywatelski.pszczyna.pl, wraz z unikalnymi zakładkami dla projektodawców. Dysponują oni swoimi kodami dostępu, mogąc dzięki temu edytować treść, przedstawiając jak najszerzej swoje pomysły.
O zbliżającym się głosowaniu, które odbędzie się od 16 września do 2 października, będziemy szeroko informować w mediach oraz za pośrednictwem strony internetowej. Przypomnijmy pokrótce o najważniejszych zmianach. Za głosowanie tradycyjne odpowiedzialni będą przewodniczący osiedli oraz sołtysi. To oni wskażą miejsce oraz termin głosowania i tam będziemy mogli pobrać kartę, oddać głosy, oraz pozostawić ją w specjalnie do tego celu przygotowanej urnie.
Kolejną zmianą jest konieczność przekroczenia poparcia powyżej 5% mieszkańców w osiedlach i sołectwach gdzie złożono tylko jeden projekt. Próg ten dotyczy Osiedla Piłsudskiego (57 głosów), Osiedla Polne Domy (56 głosów), Piasku (174 głosy) oraz Studzienic (96 głosów).

Wisła Mała - 5 projektów na łączną sumę 88 277,60 zł (średnia wartość 17 655,52 zł)/do wykorzystania - 59 847,11 zł;
Osiedle Polne Domy - 1 projekt na sumę 55 559,31 zł/do wykorzystania - 55 559,31 zł
Studzionka - 6 projektów na łączną sumę 84 506,00 zł (średnia wartość 14 084,33 zł)/do wykorzystania - 78 557,51 zł;
Czarków – 3 projekty na łączną sumę 75 700,00 zł (średnia wartość 25 233,33 zł)/do wykorzystania - 75 789,93 zł;
Osiedle Stara Wieś - 3 projekty na łączną sumę 106 457,05 zł (średnia wartość 35 485,68 zł)/do wykorzystania - 106 467,19 zł;
Ćwiklice - 3 projekty na łączną sumę 241 913,44 zł (średnia wartość 80 637,81 zł)/do wykorzystania - 89 413,44 zł;
Jankowice - 5 projektów na łączną sumę 92 570,00 zł (średnia wartość 18 514,00 zł)/do wykorzystania - 92 570,82 zł;
Studzienice - 1 projekt na sumę 70 704,53 zł/do wykorzystania - 71 092,84 zł
Łąka - 4 projekty na łączną sumę 93 720,73 zł (średnia wartość 23 430,18 zł)/do wykorzystania – 93 720,73 zł;
Osiedle Piłsudskiego - 1 projekt na sumę 53 300,00 zł/do wykorzystania - 55 773,70 zł
Osiedle Daszyńskiego - 2 projekty na łączną sumę 75 700,00 zł (średnia wartość 37 850,00 zł)/do wykorzystania - 75 731,46 zł;
Brzeźce - 2 projekty na łączną sumę 77 000,00 zł (średnia wartość 38 500,00 zł)/do wykorzystania - 56 338,91 zł;
Osiedle Powstańców Śląskich - 2 projekty na łączną sumę 90 322,00 zł (średnia wartość 45 161,00 zł)/do wykorzystania - 88 322,00 zł;
Poręba - 2 projekty na łączną sumę 105 829,62 zł (średnia wartość 52 914,81 zł)/do wykorzystania - 54 350,93 zł;
Osiedle Piastów - 2 projekty na łączną sumę 105 785,00 zł (średnia wartość 52 892,50 zł)/do wykorzystania - 105 785,04 zł;
Rudołtowice - 2 projekty na łączną sumę 55 215,00 zł (średnia wartość 27 607,50 zł)/do wykorzystania - 55 988,09 zł;
Piasek - 1 projekt na sumę 101 633,67 zł /do wykorzystania - 101 633,67 zł;
Osiedle Kępa - 2 projekty na łączną sumę 44 060,00 zł (średnia wartość 22 030,00 zł)/do wykorzystania - 44 060,21 zł
Osiedle Stare Miasto - 4 projekty na łączną sumę 78 100,00 zł (średnia wartość 19 525,00 zł/do wykorzystania - 58 073,52 zł;
Wisła Wielka - 4 projekty na łączną sumę 77 530,16 zł (średnia wartość 19 382,54 zł)/do wykorzystania - 77 719,44 zł;
Osiedle Kolonia Jasna - 2 projekty na łączną sumę 102 306,84 zł (średnia wartość 51 153,42 zł)/do wykorzystania – 102 306,84 zł;
Osiedle Śródmieście - 5 projektów na łączną sumę 203 096,24 zł (średnia wartość 40 619,25 zł)/do wykorzystania – 68 344,75 zł;
Osiedle Siedlice - 5 projektów na łączną sumę 210 300,00 zł (średnia wartość 42 060,00 zł)/do wykorzystania – 80 896,31 zł;
Osiedle Podstarzyniec - 2 projekty na łączną sumę 103 088,00 zł (średnia wartość 51 544,00 zł)/do wykorzystania – 51 544,37 zł;

PROJEKTY OGÓLNOGMINNE
 • Budowa chodnika wokół Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie prowadzącego od ulicy Kazimierza Odnowiciela do bramy przy Żłobku Miejskim – 35 110 zł
 • Montaż klimatyzacji w salach pobytu dzieci i pomieszczeniach biurowych Żłobka Miejskiego. Montaż wyciągu wraz z nawiewem w zmywalni w/w placówki – 51 400 zł
 • MOTOSERCE Pszczyna 2017 – 35 000 zł
 • Remont nawierzchni chodnika w Parku Zamkowym w Pszczynie ok. 280 m - część południowa – 45 000 zł
 • Budowa parkingu dla samochodów przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie ul. Staromiejska 41, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – 56 433 zł
 • Akcja informacyjna poruszająca problem niskiej emisji, konsekwencji zdrowotnych oraz sposobu ograniczenia zanieczyszczeń – materiały w formie kalendarza na 2017 rok oraz ulotek z harmonogramem wywozu śmieci – 8 000 zł
 • Remont cmentarza komunalnego – wykonanie nowych alejek, wymiana bramy i furtki oraz małej architektury, budowa oświetlenia głównej alei – 100 000 zł
 • Impulsem do bezpiecznego serca – zakup defibrylatorów AED dla placówek oświatowych – 99 225 zł
 • Powrót do tradycji Małych Ojczyzn – lekcje historii i spotkania regionalne w Skansenie Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej – 45 100 zł
 • XXXXI Przegląd Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej „Spotkania Pod Brzymem” - 19 000 zł
 • Maszyna w Żniwach. Udostępnienie wydarzeń festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna mieszkańcom sołectw Gminy Pszczyna – 44 380 zł
 • Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Księżycową do skrzyżowania z ul. Słoneczną – 80 000 zł
 • Projekt i budowa bieżni przy PG 4 – 100 000 złPROJEKTY LOKALNE
OS. PODSTARZYNIEC
 • Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Zuchów – 51 544 zł
 • Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicy Harcerskiej – 51 544 zł

OS. SIEDLICE
 • Ścieżki ogrodu dla starszych i młodych – 49 000 zł
 • Osiedlowe Centrum Kultury – 34 300 zł
 • Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie – 42 300 zł
 • Plac zabaw dla najmłodszych – 35 000 zł
 • „Siedlice Pasji” – rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz przygotowanie mini-boiska do piłki nożnej na osiedlu Siedlice (naprzeciwko placu zabaw dla zwierząt) – 49 700 zł

OS. STARE MIASTO
 • Wpisujemy się w historię Pszczyny – otwieramy bramy i serca dla jej mieszkańców. 150-lecie w klasztorku – 50 000 zł
 • Starszy kolega, starsza koleżanka – 5 500 zł
 • Turniej badmintona dla dzieci i młodzieży – 10 000 zł
 • Mobilne miasteczko ruchu drogowego – 12 600 zł

OS. POLNE DOMY
 • Następny etap (II) korytowania i nawiezienia tłucznia na ul. Kawalerzystów – 55 559 zł

OS. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
 • Miasteczko Ruchu Drogowego na Osiedlu Powstańców Śląskich – 88 322 zł
 • Montaż lustra ulicznego – 2 000 zł

OS. PIŁSUDSKIEGO
 • Utwardzenie (wyasfaltowanie) ulicy Tulipanów obok cmentarza – etap I – 53 300 zł

OS. KĘPA
 • Remont nawierzchni chodnika w Parku Zamkowym w Pszczynie ok. 150 m – 33 360 zł
 • Remont wiaty przystanku autobusowego przy ulicy Żorskiej w Pszczynie – obok Pokazowej Zagrody Żubrów – 10 700 zł

OS. STARA WIEŚ
 • Warsztaty wokalne dla chóru „Cantemus” z Pszczyny – 3 000 zł
 • Cykl spotkań „Kultura z humorem” - 10 000 zł
 • Modernizacja pomieszczeń w Osiedlowym Centrum Kultury w Starej Wsi – 93 457 zł


OS. ŚRÓDMIEŚCIE
 • Bezpieczna przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Publicznym Gimnazjum nr 1 – 68 000 zł
 • Rozwijanie wiedzy historycznej oraz podstaw patriotyzmu lokalnego i regionalnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie – „Klub Podróżnika Regionalisty” - 25 000 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez budowę ogrodzenia placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie – 12 240 zł
 • Mobilne boisko do gry w piłkę nożną – 32 000 zł
 • Remont chodnika przy ulicy Kościuszki – etap I (część parzysta) – 65 857 zł

OS. DASZYŃSKIEGO
 • Projekt i budowa skoczni w dal przy PG 4 – 35 000 zł
 • Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Brzechwy – 51 700 zł

OS. PIASTÓW
 • Wyposażenie Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w Pszczynie – Osiedle Piastów – 5 785 zł
 • „Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji” – rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykonanie ogrodzenia – etap II – 100 000 zł

OS. KOLONIA JASNA
 • Rozwój stref aktywności rodzinnej na Osiedlu Kolonia Jasna, przy ul. Bratniej i ul. Księżycowej - etap II wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie osiedla – 98 807 zł
 • Oznakowanie ulic na Osiedlu Kolonia Jasna – 3 500 zł

JANKOWICE
 • Bezpieczne boisko – 25 000 zł
 • Doposażenie lokalu Biblioteki w Jankowicach – 5 500 zł
 • Utwardzenie miejsc postojowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach – 23 600 zł
 • Zakup sprzętu do ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Jankowicach – 15 000 zł
 • Atrakcyjne boisko szkolne – 23 470 zł

PORĘBA
 • Siłownia zewnętrzna i plac zabaw wraz z zapleczem – 51 500 zł
 • Wyposażenie boiska w zaplecze sanitarno-socjalne wraz z oświetleniem – 54 330 zł

ĆWIKLICE
 • Wyrównanie utwardzonej drogi o nawierzchni tłuczniowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej – 88 500 zł
 • Wymiana instalacji CO i kotłów w Ośrodku Kultury Ćwiklice wraz z rozdziałem na część OSP – Ośrodek Kultury – 89 000 zł
 • Integracja mieszkańców Ćwiklice – „W jedności siła” - 89 414 zł

STUDZIENICE
 • Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu sportowego LKS-u w Studzienicach – 70 705 zł

ŁĄKA
 • Zagospodarowanie terenu wokół "Serca Wsi" w Łące - etap II – 61 721 zł
 • Podniesienie jakości kulturalno-społecznej obiektu poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali wielofunkcyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące – 15 000 zł
 • „Śpiewaj i tańcz” – zajęcia rytmiczno-ruchowe w przedszkolu – 8 000 zł
 • „Aktywnie po zdrowie” – korekcja wad postawy – 9 000 zł

WISŁA MAŁA
 • Dofinansowanie jednostki OSP Wisła Mała w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy – 24 228 zł
 • Zakup regałów oraz wyposażenia do „Kącika malucha” w bibliotece publicznej w Wiśle Małej – 2 000 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bobrów – 43 500 zł
 • Zakup ławek, koszy, stojaków na rowery, na tereny zielone szkoły – 19 000 zł
 • Podniesienie jakości zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez doposażenie LKS Wisła Mała w zestaw aluminiowych bramek przenośnych dostosowanych do kategorii wiekowej zawodników – 6 500 zł

CZARKÓW
 • Wesoła Szkoła – edukacja i zabawa to super sprawa: Planetarium, Pieczenie Chleba, Kreatywne Strefy Gier oraz Wymiana Trybun na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie – 20 000 zł
 • Budowa boiska do piłki nożnej plażowej – LKS Czarków – 25 000 zł
 • Remont nawierzchni obok Ośrodka Kultury w Czarkowie – 30 700 zł

RUDOŁTOWICE
 • Modernizacja Sali Ośrodka Kultury w Rudołtowicach wraz z doposażeniem zaplecza kuchenno-magazynowego – 30 234 zł
 • Monitoring wizyjny przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rudołtowicach – 24 981 zł

STUDZIONKA
 • Ogród doświadczeń i zabawy” dla Przedszkola Publicznego Nr 14 – 35 365 zł
 • Zakup zestawu treningowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 14 100 zł
 • Dostawa i montaż klimatyzatorów w Sali Domu Kultury w Studzionce – 25 000 zł
 • Budowa oświetlenia na ulicy Adelajdy w Studzionce – 30 000 zł
 • Instalacja monitoringu boiska LKS w Studzionce – 3 500 zł
 • Zakup ławostołów dla Sołectwa Studzionka – 7 500 zł

WISŁA WIELKA
 • Renowacja boiska sportowego LKS w Wiśle Wielkiej – 12 000 zł
 • Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Wielka sań lodowych wraz z niezbędny wyposażeniem do ratownictwa wodno-lodowego – 10 507 zł
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Wisła Wielka – 17 952 zł
 • Wyposażenie kuchni w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej w urządzenia gastronomiczne – 36 272 zł

BRZEŹCE
 • Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci w Brzeźcach, utwardzenie obejścia części parkingu przy Ośrodku Kultury i placu zabaw – 56 000 zł
 • Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych kompleksu LKS Brzeźce – 21 000 zł

PIASEK
 • Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku przy ulicy Katowickiej 63; Ośrodek Kultury Kaniówka i Salka Środowiskowa przy OSP oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Słowackiego – 101 634 zł

Wszystkie szczegóły oraz najświeższe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.obywatelski.pszczyna.pl oraz na fanpejdżu Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na Facebooku.
Zapraszamy do aktywnego udziału  w zapoznawaniu się z propozycjami naszych sąsiadów!

Urząd Miasta Pszczyna

czwartek, 25 sierpnia 2016

Jesteśmy w Budżecie 2017!!!


Nareszcie możemy powiedzieć że się nam udało - nasz projekt zgłoszony do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 przeszedł pomyślnie weryfikację i został zakwalifikowany do głosowania!!! Na realizację zadania pt: "Ścieżki ogrodu dla starszych i młodszych" staramy się o kwotę 49 000 zł - czy ją otrzymamy zależy już tylko od nas samych. 

Przytaczamy opinię rekomendacyjną naszego projektu:

Rodzinny Ogród działkowy „Owoc naszej pracy” w Pszczynie położony jest na terenie Osiedla Siedlice, projektem objęty jest teren ogólnodostępny (załącznik mapowy do formularza zgłoszeniowego) na którego obszarze ma powstać „Ścieżka Ogrodu Dla Starszych i Młodszych”. Projekt ma zostać zrealizowany poprzez:
 • Wycinkę przerośniętych drzew;
 • Zakup betonowych stołów do gier z ławkami;
 • Wyburzenie toalet i uprzątnięcie terenu;
 • Zakup 4 podwójnych tablic informacyjnych;
Części ogólnodostępne ogrodu są chętnie odwiedzanie przez okoliczne przedszkola i osoby starsze. Zagospodarowany teren ma stanowić miejsce rekreacji dla mieszkańców osiedla. Złożony projekt został poparty uchwałą zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Owoc Naszej Pracy” w Pszczynie Nr 244 (14)/2016 z dnia 21 lipca 20016 r. zgodnie z uchwałą Nr 1/VI/2016 Krajowej Radu Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie „Otwartego programu społecznego rozwoju ROD” najważniejszą rolą staje się otwarcie ogrodów dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem z nich, a także większy udział ich w życiu wspólnot lokalnych. Zgodnie z księga wieczystą Nr KA1P/00034601/7 właścicielem terenu na którym ma być realizowany projekt jest gmina Pszczyna. Decyzją Nr G.6870.0012.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. Burmistrz Pszczyny stwierdził nabycie prawa użytkowania z dniem 19 stycznia 2014 r. przez Polski Związek działkowców z siedzibą w Warszawie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren objęty projektem oznaczony jest symbolem L.3MW/U1 – przeznaczenie terenu między innymi dopuszczone utrzymanie ogródków działkowych. Nieograniczony dostęp do terenu – art. 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych – „Rodzinne Ogrody Działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD…”

Dlatego gorąco prosimy o głosy poparcia - zbieranie głosów zaczyna się od 16 września. Głosować możemy internetowo jaki i osobiście. Wszystkim,  którzy chcieli by poprzeć nasz projekt Zarząd pomoże oddać ważny głos - dalsze informacje podamy wkrótce.

Więcej informacji o projekcie na stronie Budżetu Obywatelskiego 2017:

wtorek, 2 sierpnia 2016

Budżet Obywatelski 2017

Zarząd ROD „Owoc Naszej Pracy” podjął się wyzwania pozyskania środków finansowych z budżetu partycypacyjnego na 2017 rok. 

Nasz projekt pt.” Ścieżki ogrodu dla starszych i młodych” został wstępnie zaakceptowany przez władze Miasta Pszczyna. Obecnie jesteśmy na etapie uzupełniania dodatkowej dokumentacji. O tym czy nasz projekt zostanie ostatecznie zatwierdzony dowiemy się po 19 sierpnia. Wtedy pozostanie nam jedynie zebranie jak największej ilości głosów działkowców i mieszkańców – poinformujemy o tym w kolejnych ogłoszeniach. 

Uzyskaną kwotę chcielibyśmy przeznaczyć na wyburzenie szalet z nowym zagospodarowaniem tego terenu, wycinkę starych, przerośniętych drzew na terenach ogólnych, zakup 4 nowych tablic ogłoszeniowych i 3 plenerowych stołów do gier. 


Koty...

W związku z coraz częstszymi doniesieniami i skargami na dużą ilości kotów trzymanych na niektórych działkach Zarząd ROD został zmuszony do podjęcia stanowczych kroków.

Kwestię kotów na terenie  rodzinnych ogrodów działkowych jednoznacznie rozstrzygają przepisy regulaminu ROD. Zgodnie z  §68 nowego regulaminu pkt. 10. zabrania się wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

Swobodnie przemieszczające się zwierzęta stanowią realne zagrożenie, nie tylko z powodu możliwości zarażenia chorobami tj. toksoplazmoza czy wścieklizna, ale przede wszystkim ze względu niekontrolowane pozostawianie odchodów, co na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, gdzie uprawia się owoce i warzywa do bezpośredniego spożycia, jest nie do zaakceptowania.

Działkowcy, którzy posiadają koty na działce i chcą je nadal trzymać, zobowiązane są do końca października 2016 r. do dostarczenia do Zarządu książeczki zdrowia zwierzęcia wraz poświadczeniem szczepień przeciwko wściekliźnie, odrobaczenia oraz sterylizacji. Wszystkie, pozostałe zwierzęta, do których nikt nie będzie chciał się przyznać, zostaną wyłapane i wywiezione przez odpowiednie służby.