wtorek, 22 marca 2016

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2016

Zarząd ROD „Owoc Naszej Pracy” zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 

Które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2016 r. (sobota) w Domu Działkowca przy ul. Bogedaina 26 w Pszczynie. Początek obrad w I terminie o godz. 16:00. W przypadku braku wymaganej ilości członków, zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 16:30 Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 14 kwietnia 2016 r. w godz. od 17.00  do 18.00 w Domu Działkowca.
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. 
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz