wtorek, 4 kwietnia 2017

Walne 2017 - podsumowanie

W sobotę , 1 kwietnia br. w Domu Dziadkowca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Stawiło się na nim 86 działkowców, co stanowiło niecałe 25% ogółu. Wśród zaproszonych gości byli Z-ca Burmistrza Pszczyny pani Barbara Sopot-Zembok oraz dzielnicowy sierż. szt. Dawid Pryga. Zebranie jak corocznie poprowadził Pan Andrzej Skoczyński. 

W trakcie dyskusji przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016, preliminarze finansowe na rok 2017 oraz omówiono plan pracy na rok 2017 m.in. organizację wywozu odpadów zielonych i przekształcenia działki 0 na teren ogólny. Zakomunikowano o planowanym wyburzeniu szalet i remoncie sali w Domu Działkowca. Prezes Anna Szydłowska spytała zebranych czy chcą aby zostało zainstalowane oświetlenie na alejkach oraz czy jest konieczność wynajęcia toalety przenośnej.  Wspomniała również o organizowanym w tym roku konkursie na najładniejszą działkę, organizacji pikniku rodzinnego oraz przygotowaniach do obchodów jubileuszu 90-lecia ROD.

Zaproszeni goście mówili m.in. o poprawie bezpieczeństwa na terenie ROD oraz współpracy miasta i Ogrodu w sprawie zagospodarowywania odpadów zielonych. W imieniu Burmistrza pani Barbara Sopot - Zembok po raz kolejny zapewniła dzialkowców, że miasto nie planuje zlikwidować Ogródki Działkowe.

Walne Zebranie większością głosów uchwaliło 12 uchwał;

Uchwała Nr 1/2017 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2016 roku.

Uchwała Nr 2/2017 – w sprawie planu pracy na 2017 rok

Uchwała Nr 3/2017 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku

Uchwała Nr 4/2017 – w sprawie preliminarzy finansowych na 2016 rok

Uchwała Nr 5/2017 – w sprawie wysokości opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD i terminu jej wnoszenia

Uchwała Nr 6/2017 – w sprawie wysokości opłaty ogrodowej energetycznej i terminu jej wnoszenia

Uchwała Nr 7/2017 – w sprawie wysokości opłaty ogrodowej wodnej i terminu jej wnoszenia

Uchwała Nr 8/2017 – w sprawie wysokości opłaty za wywóz odpadów zielonych
i terminu jej wnoszenia

Uchwała Nr 9/2017 – w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w rodzinnych ogrodach działkowych

Uchwała Nr 10/2017 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania mediów

Uchwała Nr 11/2017 - w sprawie zatwierdzania zrzeczenia się działki nr 0

Uchwała Nr 12/2017 – w sprawie wniosku o zmianę planu zagospodarowania ROD

Zarząd dziękuje serdecznie wszystkim działkowcom, którzy stawili się w sobotę by razem decydować o dalszym funkcjonowaniu Naszego Ogrodu.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz