środa, 19 kwietnia 2017

Szukamy pracowników!

Zarząd ROD poszukuje działkowców chętnych do odpłatnego wykonania następujących zadań:

1. Malowanie lamperii w Domu Działkowca ( po 15 maja).
2. Malowanie numerków (betonowych słupków) przed każdą działką.
3. Koszenie trawy przy Domu Działkowca w sezonie 2017.
4. Drobnych prac remontowo - naprawczych.
5. Porządkowania terenu po rozbiórce szalet.
6. Dostosowanie działki nr 0 do postawienia kontenera na odpady zielone.

Chętni proszeni są o pilne zgłaszanie się do członków Zarządu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz