sobota, 1 kwietnia 2017

Opłaty działkowe 2017

Rodzaj opłaty
Kwota
Termin
Opłata członkowska PZD
6 zł / rok
tylko członkowie PZD (małżonkowie płacą po 3 zł)
30.06.2017
Opłata ogrodowa
0,45 zł za m2
w tym 7 gr. opłaty na rzecz PZD
30.06.2017
Opłata energetyczna
12 zł + według stanu licznika
0,57 zł/kWh
30.06.2017
Opłata wodna
10 zł + według stanu licznika
5,69 zł/m3
30.06.2017
Opłata za wywóz odpadów zielonych
20 zł / rok
30.06.2017
Opłata wpisowa
300 zł
według stawek ustalanych przez Krajową Radę PZD
jednorazowa - dla nowych członków
Opłata inwestycyjna
450 zł
wysokość ustala zarząd ROD
jednorazowa - dla nowych członków


Na powyższe opłaty, zostały podjęte uchwały na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 01.04.2017.
Opłatę wodną i energetyczną płacą wyłącznie osoby, posiadające wodę i prąd na działce. 
W zakładce Opłaty prezentujemy zestawienie opłat stałych dla poszczególnych działek – tabela nie uwzględnia wcześniej wpłaconych zaliczek i nadpłat/niedopłat. W razie wątpliwości, co do prawidłowości wyliczenia, prosimy o kontakt w czasie dyżurów lub pod adresem e-mail: rodpszczyna@gmail.com. Tą drogą można uzyskać również szczegółowe wyliczenie opłat, z rozbiciem na poszczególne składowe.
Wysokość opłat za media można uzyskać w czasie dyżurów, pisząc na adres e-mail: rodpszczyna@gmail.com lub pisząc SMS z numerem działki i aktualnymi stanami liczników na numer 504 727 669.
W DOMU DZIAŁKOWCA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE WPŁATY – NALEŻNOŚĆ ZA DZIAŁKĘ TRZEBA PRZELAĆ BEZPOŚREDNIO NA KONTO BANKOWE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz