sobota, 21 listopada 2015

"Zakup" działki w ROD

Ponieważ jest duże zainteresowanie "zakupem" działek w ROD "Owoc Naszej Pracy" chcemy w skrócie przedstawić proces jak zostać działkowcem. Na wstępie należy zaznaczyć, że słowo "zakup działki" jest stosowane w cudzysłowiu z bardzo ważnej przyczyny - działki w ROD nigdy nie były i nigdy nie staną się własnością działkowca. W naszym przypadku właścicielem terenu jest gmina Pszczyna, która wydała nam prawo użytkowania tego terenu. Nabywając działkę otrzymujemy zatem prawo do jej użytkowania, a nie kawałek gruntu na własność. Natomiast cena jaką płacimy "za działkę", również nie jest ceną gruntu, ale zwrotem kosztów jakie poniósł poprzedni użytkownik zagospodarowując ten teren - sadząc rośliny ozdobne i użytkowe, budując altanę czy inne elementy architektury ogrodowej.

1. Pierwszym etapem jest oczywiście znalezienie odpowiedniej działki. Wszystkie działki w naszym Ogrodzie są zagospodarowane i użytkowane - Zarząd zatem nie dysponuje żadną działką do oddania. Proces sprzedaży i kupna działki odbywa się więc wyłącznie na podstawie ustaleń między obecnym użytkownikiem działki a osobą chcącą się stać działkowcem. Oferty ze sprzedażą działek można znaleźć na tablicach ogłoszeń, w internecie, a także bardzo często informacje o chęci sprzedaży działki roznoszą się pocztą pantoflową. 

2. Gdy już znajdziemy wymarzoną działkę i wszystko zostało ustalone z obecnymi użytkownikami trzeba przystąpić do wykonania czynności formalnych.

3. Pierwszym i najważniejszym dokumentem jest umowa przeniesienia praw do działki. Umowę tę trzeba podpisać w obecności notariusza, gdyż poświadcza on na tej umowie tożsamość osób podpisujących. Należy pamiętać, że  w przypadku dwóch właścicieli działki, jest konieczność ich wspólnej obecności u notariusz. Podobne tyczy się nabywających - jeśli działkę nabywa małżeństwo obydwoje muszą stawić się u notariusza. I tutaj trzeba zaznaczyć jedną ważną rzecz - w świetle aktualnych przepisów prawo do działki może otrzymać tylko jedna osoba lub małżeństwo. Wszelkie inaczej spisane umowy nie zostaną zaakceptowane przez PZD. 


4. Gdy już mamy spisaną umowę notarialną i rozliczyliśmy się z poprzedni użytkownikami działki, należy zgłosić się z nią do Zarządu w terminach dyżuru. Oprócz umowy przynośmy również wypełniony wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki. Równocześnie, dobrowolnie , nowy użytkownik może złożyć deklarację członkowską Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Z deklaracją wiąże się jedynie 6 zł dodatkowej opłaty rocznie, a tylko osoby będące członkami Stowarzyszenia mają wpływ na decyzje podejmowane przez Zarząd i Walne Zebranie oraz ogólne funkcjonowanie ROD.5. Po złożeniu pełnej dokumentacji Zarząd na najbliższym swym posiedzeniu podejmuje stosowną uchwałę, w której zatwierdza umowę przeniesienia praw do działki. Nowi użytkownicy zostają powiadomieni o podjętej przez Zarząd uchwale. Ostatnią czynnością jest zrobienie opłat obowiązujących każdego nowego działkowca - 300 zł opłaty wpisowej i 400 zł opłaty inwestycyjnej na konto bankowe Ogrodu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz