piątek, 10 marca 2017

Walne Zebranie 2017

Zarząd ROD „Owoc Naszej Pracy”zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2017 r. (sobota) w Domu Działkowca przy ul. Bogedaina 26 w Pszczynie.
Początek obrad: w I terminie godz. 15:00, w II terminie godz. 15:30**.

** Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 23 marca 2017 r. w godz. od 17.00  do 18.00 w Domu Działkowca.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz