sobota, 4 lutego 2017

Zmiany w przyjmowaniu opłat

Zarząd ROD informuje, że w Domu Działkowca nie będą dłużej przyjmowane wpłaty od działkowców – opłat należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe ogrodu. O wysokości opłat działkowcy zostaną poinformowani poprzez tablice ogłoszeń i stronę internetową oraz indywidualnie wiadomościami SMS i e-mail. Wysokość opłaty za media będzie ustalana na podstawie spisów liczników, a także każdy działkowiec może indywidualnie obliczyć zużyte media na podstawie ostatnio opłaconych stanów liczników widniejących na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej. Wyliczenie można uzyskać również poprzez wiadomość e-mail na adres: rodpszczyna@gmail.com lub SMS: 504 727 669 - w treści prosimy wpisać nr działki, stan licznika wody i stan licznika prądu. Dodatkowe informacje, np.: dokładne wyliczenie opłaty będzie można uzyskać w Domu Działkowca w trakcie dyżuru. Chętni działkowcy otrzymają przygotowany druk przelewu bankowego.

Powyższe zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania się do wymogów PZD:

Statut PZD
§ 149 Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe.

Regulamin ROD
§ 17 Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe. Zarząd ROD podaje do wiadomości działkowców numer konta bankowego ROD. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz