poniedziałek, 24 października 2016

Pszczyński Budżet Obywatelski 2017 - WYNIKI

Niestety zaproponowany przez nas projekt pt. " Ścieżki ogrodu dla starszych i młodych" nie zostanie sfinansowany z budżetu miasta ze względu na słabe zainteresowanie - uzyskaliśmy 34 głosy, natomiast zwycięskie projekty uzyskały odpowiednio po 50 i 54 głosy.

Projekty ogólnogminne - wyniki
1. Remont cmentarza komunalnego - wykonanie nowych alejek, wymiana bramy i furtki oraz małej architektury, budowa oświetlenia głównej alei100 000 zł - 1268 głosów
Projekty lokalne - wyniki
Osiedle Stare Miasto:1. Wpisujemy się w historię Pszczyny - otwieramy bramy i serca dla jej mieszkańców. 150-lecie w klasztorku (50 000 zł) - 133 głosy2. Starszy kolega, starsza koleżanka - (5 500 zł) - 16 głosów3. Mobilne miasteczko ruchu drogowego (12 600 zł - dostosować budżet do kwoty 2 573,52 zł) - 7 głosów
Osiedle Kolonia Jasna:1. Rozwój stref aktywności rodzinnej na Osiedlu Kolonia Jasna, przy ul. Bratniej i ul. Księżycowej - etap II wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie osiedla (98 806,84 zł) - 197 głosów2. Oznakowanie ulic na Osiedlu Kolonia Jasna (3 500 zł) - 4 głosy
Osiedle Kępa:1. Remont nawierzchni chodnika w Parku Zamkowym w Pszczynie ok. 150 m (33 360 zł) - 60 głosów2. Remont wiaty przystanku autobusowego przy ulicy Żorskiej w Pszczynie - obok Pokazowej Zagrody Żubrów (10 700 zł) - 27 głosów
Osiedle Stara Wieś:1. Modernizacja pomieszczeń w Osiedlowym Centrum Kultury w Starej Wsi (93 457,05 zł) - 161 głosów2. Warsztaty wokalne dla chóru "Cantemus" z Pszczyny (3 000 zł) - 23 głosy3. Cykl Spotkań "Kultura z humorem" (10 000 zł) - 21 głosów
Osiedle Śródmieście:1. Remont chodnika przy ulicy Kościuszki - etap I (cześć parzysta) (65 856,24 zł) - 127 głosów 2. Bezpieczna przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Publicznym Gimnazjum nr 1 (68 000 zł - dostosować budżet do kwoty 2 488,51 zł) - 80 głosów
Osiedle Siedlice:1. Osiedlowe Centrum Kultury (34 300 zł) - 54 głosów2. Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie (42 300 zł) - 50 głosów3. Plac zabaw dla najmłodszych (35 000 zł - dostosować budżet do kwoty 4 296,31 zł) - 40 głosów
Osiedle Piastów:1. "Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji" - rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykonanie ogrodzenia - etap II (100 000 zł) - 105 głosów2. Wyposażenie Bilblioteki Publicznej Filli nr 6 w Pszczynie (5 785 zł) - 49 głosów
Osiedle Daszyńskiego1. Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Brzechwy (51 700 zł) - 40 głosów2. Projekt i budowa skoczni w dal przy PG 4 (35 000 zł - dostosować budżet do kwoty 24 031,46 zł) - 38 głosów
Osiedle Polne Domy1. Następny etap (II) korytowania i nawiezienia tłucznia na ulicy Kawalerzystów (55 559,31 zł) - 73 głosy
Osiedle Powstańców Śląskich1. Miasteczko Ruchu Drogowego na Osiedlu Powstańców Śląskich (88 322 zł)
Osiedle Piłsudskiego1. Utwardzenie (wyasfaltowanie) ulicy Tulipanów obok cmentarza - etap I (53 300 zł) - 123 głosów
Osiedle Podstarzyniec1. Wymiana nakładki asfaltowej na ulicy Zuchów (51 544 zł) - 238 głosów
Sołectwo Czarków1. Wesoła Szkoła - edukacja i zabawa to super sprawa: Planetarium, Pieczenie Chleba, Kreatywne Sfery Gier oraz Wymiana Trybun na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie (20 000 zł) - 89 głosów2. Budowa boiska do piłki nożnej plażowej - LKS Czarków (25 000 zł) - 35 głosów3. Remont nawierzchni obok Ośrodka Kultury w Czarkowie (30 700 zł) - 35 głosów
Sołectwo Piasek1. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku przy ulicy Katowickiej 63; Ośrodek Kultury Kantówka i Salka Środowiskowa przy OSP oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Słowackiego (101 633,67 zł) - 748 głosów
Sołectwo Brzeźce1. Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych kompleksu LKS Brzeźce (21 000 zł) - 248 głosów2. Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci w Brzeźcach, utwardzenie obejścia części parkingu przy Ośrodku Kultury i placu zabaw (56 000,00 zł - dostosować budżet do kwoty 35 338,91 zł) - 222 głosów
Sołectwo Poręba1. Wyposażenie boiska w zaplecze sanitarno-socjalne wraz z oświetleniem (54 329,62 zł) - 55 głosów
Sołectwo Jankowice1. Bezpieczne boisko (25 000 zł) - 49 głosów2. Atrakcyjne boisko szkolne (23 470 zł) - 42 głosy3. Zakup sprzętu do ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Jankowicach (15 000 zł) - 27 głosów4. Utwardzenie miejsc postojowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach (23 600 zł) - 27 głosów5. Doposażenie lokalu Biblioteki w Jankowicach (5 500 zł) - 8 głosów 
Sołectwo Studzienice 1. Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu sportowego LKS-u Studzienice (70 704,53 zł) - 162 głosów
Sołectwo Ćwiklice1. Wyrównanie utwardzonej drogi o nawierzchni tłuczniowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej (88 500 zł) - 250 głosów2. Integracja mieszkańców Ćwiklice - "W jedności siła" (89 413,44 zł - dostosować budżet do kwoty 913,44 zł) - 172 głosów
Sołectwo Rudołtowice 1. Monitoring wizyjny przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rudołtowicach (24 981 zł) - 55 głosów2. Modernizacja Sali Ośrodka Kultury w Rudołtowicach wraz z doposażeniem zaplecza kuchenno-magazynowego(30 234 zł) - 25 głosów
Sołectwa Łąka 1. Zagospodarowanie terenu wokół "Serca Wsi" w Łące - etap II (61 720,73 zł) - 51 głosów2. "Aktywnie po zdrowie" - korekcja wad postawy (9 000 zł) - 46 głosów3. Podniesienie jakości kulturalno-społecznej obiektu poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali wielofunkcyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące(15 000 zł) - 33 głosów4. "Śpiewaj i tańcz" - zajęcia rytmiczno-ruchowe w przedszkolu (8 000 zł) - 23 głosy
Sołectwo Wisła Wielka 1. "W zdrowym ciele zdrowy duch" - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Wisła Wielka (17 952 zł) - 70 głosów2. Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Wielka sań lodowych wraz z niezbędnym wyposażeniem do ratownictwa wodno-lodowego (10 506,36 zł) - 52 głosy3. Renowacja boiska sportowego LKS w Wiśle Wielkiej (12 800 zł) - 41 głosów4. Wyposażenie kuchni w Ośrodku Kultury W Wiśle Wielkiej w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej w urządzenia gastronomiczne (36 271,80 zł) - 36 głosów
Sołectwo Wisła Mała1. Dofinansowanie jednostki OSP Wisła Mała w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy (24 227,60 zł) - 101 głosów 2. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bobrów (43 500 zł - dostosować budżet do kwoty 35 619,51 zł) - 90 głosów
Sołectwo Studzionka 1. "Ogród doświadczeń i zabawy" dla Przedszkola Publicznego nr 14 (35 364,25 zł) - 151 głosów2. Budowa oświetlenia na ul. Adelajdy w Studzionce (30 000 zł) - 116 głosów3. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Sali Domu Kultury w Studzionce (25 000 zł - dostosować budżet do kwoty 13 193,26 zł) - 37 głosów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz