czwartek, 25 sierpnia 2016

Jesteśmy w Budżecie 2017!!!


Nareszcie możemy powiedzieć że się nam udało - nasz projekt zgłoszony do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 przeszedł pomyślnie weryfikację i został zakwalifikowany do głosowania!!! Na realizację zadania pt: "Ścieżki ogrodu dla starszych i młodszych" staramy się o kwotę 49 000 zł - czy ją otrzymamy zależy już tylko od nas samych. 

Przytaczamy opinię rekomendacyjną naszego projektu:

Rodzinny Ogród działkowy „Owoc naszej pracy” w Pszczynie położony jest na terenie Osiedla Siedlice, projektem objęty jest teren ogólnodostępny (załącznik mapowy do formularza zgłoszeniowego) na którego obszarze ma powstać „Ścieżka Ogrodu Dla Starszych i Młodszych”. Projekt ma zostać zrealizowany poprzez:
  • Wycinkę przerośniętych drzew;
  • Zakup betonowych stołów do gier z ławkami;
  • Wyburzenie toalet i uprzątnięcie terenu;
  • Zakup 4 podwójnych tablic informacyjnych;
Części ogólnodostępne ogrodu są chętnie odwiedzanie przez okoliczne przedszkola i osoby starsze. Zagospodarowany teren ma stanowić miejsce rekreacji dla mieszkańców osiedla. Złożony projekt został poparty uchwałą zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Owoc Naszej Pracy” w Pszczynie Nr 244 (14)/2016 z dnia 21 lipca 20016 r. zgodnie z uchwałą Nr 1/VI/2016 Krajowej Radu Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie „Otwartego programu społecznego rozwoju ROD” najważniejszą rolą staje się otwarcie ogrodów dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem z nich, a także większy udział ich w życiu wspólnot lokalnych. Zgodnie z księga wieczystą Nr KA1P/00034601/7 właścicielem terenu na którym ma być realizowany projekt jest gmina Pszczyna. Decyzją Nr G.6870.0012.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. Burmistrz Pszczyny stwierdził nabycie prawa użytkowania z dniem 19 stycznia 2014 r. przez Polski Związek działkowców z siedzibą w Warszawie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren objęty projektem oznaczony jest symbolem L.3MW/U1 – przeznaczenie terenu między innymi dopuszczone utrzymanie ogródków działkowych. Nieograniczony dostęp do terenu – art. 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych – „Rodzinne Ogrody Działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD…”

Dlatego gorąco prosimy o głosy poparcia - zbieranie głosów zaczyna się od 16 września. Głosować możemy internetowo jaki i osobiście. Wszystkim,  którzy chcieli by poprzeć nasz projekt Zarząd pomoże oddać ważny głos - dalsze informacje podamy wkrótce.

Więcej informacji o projekcie na stronie Budżetu Obywatelskiego 2017:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz