sobota, 31 października 2015

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2015-2023


Gmina Pszczyna przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023. Jest to jeden z ważniejszych dokumentów w kontekście nowego okresu programowania UE. Przyczyni się bowiem do określenia priorytetowych działań w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Pszczyny.
Zapraszamy Państwa do zabrania głosu i aktywnego udziału w pracach. Przede wszystkim zwracamy się z prośbą o wskazanie obszarów na terenie Gminy Pszczyna, na których koncentrują się problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Państwa głos pozwoli wyznaczyć obszar wymagający interwencji oraz określić zakres działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji.
Jednocześnie zapraszamy na stronę www.strategia.pszczyna.pl, na której będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach prac nad dokumentem.
Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pszczyna na lata 2015-2023". Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i za uczestniczenie w tak ważnym dla Gminy momencie.
Ankieta jest aktywna do 4 listopada.

Bardzo prosimy wszystkich o wypełnienie ankiety ze wskazaniem obszaru gminy do rewitalizacji – inne: ROD „Owoc Naszej Pracy”. Czasu zostało naprawdę niewiele dlatego prosimy wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego ogrodu działkowego o wypełnienie ankiety. Chcemy aby nasz teren stał się terenem dostępnym i przyjaznym dla każdego, dlatego prosimy o glosy w sprawie m. in. kompleksowego remontu alejek ogrodowych, oświetlenia, toalet publicznych czy każdej innej, która uważacie za potrzebną do wykonania – bez wsparcia ze strony miasta Pszczyna realizacja tych przedsięwzięć jest poza naszymi możliwościami.


zakładka: REWITALIZACJA
dół strony: ANKIETA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz