środa, 17 czerwca 2015

Zapytanie ofertowe

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Owoc Naszej Pracy” w Pszczynie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu alejek ogrodowych – utwardzenie nawierzchni płytami ażurowymi na długości 77 m.

Szczegóły prac:
- koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników
- warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8 cm; warstwa z pospółki gr, min. 12 cm
- układanie płyt ażurowych wraz z spoinowaniem otworów piaskiem
- plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wzdłuż płyt ażurowych

Oferta powinna zawierać kosztorys uwzględniający materiały budowlane i robociznę. Termin wykonania robót: wrzesień-październik 2015.

Termin składania ofert do dnia 31 lipca 2015r. na adres: ul. Ks. Bp. Bogedaina 26, 43-200 Pszczyna lub e-mail: rodpszczyna@gmail.com. Telefon kontaktowy 791 073 343 lub 512 698 265.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz