sobota, 17 czerwca 2017

Opłaty ogrodowe 2017

Zarząd ROD informuje że kończy się powoli termin wnoszenia opłat ogrodowych za rok 2017. Przypominamy że decyzją Walnego Zebrania opłaty należy wnieść do końca czerwca 2017. Do tej pory na naszym koncie bankowym odnotowaliśmy wpływy od użytkowników połowy działek, za które serdecznie dziękujemy. Liczymy, że pozostali działkowcy dokonają opłat w regulaminowym, dwutygodniowym terminie. Od lipca będą naliczane do brakujących opłat odsetki ustawowe, a w przypadku dalszych opóźnień, wobec działkowców zalegających z opłatami Zarząd rozpocznie procedurę odebrania praw do działki.

Opłaty działkowe należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe:
69 8448 0004 0000 0055 2001 0002
ROD „Owoc Naszej Pracy”
ul. Bogedaina 26
43-200 Pszczyna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz