piątek, 20 stycznia 2017

Zmiany w Zarządzie ROD

Informujemy, że Pani Katarzyna Szelest z powodów osobistych złożyła pisemną rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa i równocześnie wystąpiła ze składu osobowego Zarządu ROD. Rezygnacja ta została zatwierdzona przez Zarząd w dniu 19 stycznia 2017 r. 
W związku z powyższym funkcję Prezesa Zarządu przejął jej dotychczasowy Wiceprezes - Pani Anna Szydłowska, natomiast funkcję Wiceprezesa przejął dotychczasowy Skarbnik - Pani Elżbieta Hamerlak. Pozostałe Stanowiska pozostają bez zmian, Zarząd obecnie działa w składzie 4- osobowym.

ZARZĄD ROD

Funkcja
Nr działki
Anna Szydłowska
Prezes
151
Elżbieta Hamerlak
Wiceprezes
110
Barbara Abrantowicz
Sekretarz
78
Jadwiga Szczerbowska
Członek
122
KOMISJA REWIZYJNA

Funkcja
Nr działki
Janina Jerczyńska
Przewodnicząca
166
Maria Mleczko
Zastępca
132
Anna Ostrowska
Członek
178
GOSPODARZ OGRODU
Dariusz Gwizdała
Tel.: 509 924 204
Działka nr 101
GOSPODYNI DOMU DZIAŁKOWCA
Jadwiga Szczerbowska
Tel.: 605  484  770
Działka nr 122

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz