sobota, 11 lipca 2015

Społeczna Służba Instruktorska

       Zarząd ROD „Owoc Naszej Pracy” w Pszczynie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji instruktora ogrodowego. Potrzebne są osoby mające pojęcie w temacie zajmowania się roślinami. Osoby te zostaną dodatkowo nieodpłatnie przeszkolone. Po ukończeniu stosownego kursu będą przekazywać uzyskaną wiedzę reszcie działkowców. Jest to funkcja społeczna niepłatna jednakże mamy możliwość nagradzania właściwych starań.
      Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z prezes Katarzyną Szelest (działka nr 118) tel. 791 073 343.
Zgodnie z regulaminem ROD:
Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej powołuje się w celu realizacji zadań w zakresie zagospodarowania, modernizacji ROD i działek, upowszechniania wiedzy i nowości ogrodniczych, pomocy działkowcom w zagospodarowaniu i użytkowaniu działki oraz racjonalnej i zdrowej uprawy roślin, a także ochrony środowiska.
Instruktorzy ogrodowi Społecznej Służby Instruktorskiej:
1) prowadzą poradnictwo i instruktaż w zakresie zagospodarowania i modernizacji działek oraz uprawy roślin,
2) propagują wiedzę i oświatę ogrodniczą poprzez organizowanie prelekcji i szkoleń dla działkowców,
3) wdrażają postanowienia regulaminu ROD,
4) utrzymują kontakty z placówkami pracującymi na rzecz ogrodnictwa.
Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej wykonując swoje zadania:
1) biorą udział w przeglądach stanu zagospodarowania ROD i działek oraz pracach ogrodowych komisji konkursowych,
2) przedkładają zarządowi ROD wnioski w sprawach zagospodarowania i modernizacji ROD i działek, działalności szkoleniowej i zaopatrzeniowej,
3) uczestniczą w posiedzeniach zarządu ROD i komisji problemowych, na których omawiane są sprawy zagospodarowania i modernizacji ROD i działek oraz zagadnienia ogrodnicze i szkoleniowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz